Budowa parkingu – praktyczne informacje

0
76
5/5 - (1 vote)

Budowa parkingu to ogromne przedsięwzięcie, do którego realizacji konieczne jest odpowiednie przygotowanie merytoryczne. Już na początku planowania projektu tego typu pojawia się masa pytań, na które należy znaleźć odpowiedzi. Co wziąć pod uwagę na etapie planowania parkingu? Jakie wymiary powinny mieć miejsca postojowe? Jakie wyposażenie parkingu jest niezbędne dla zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom parkingu? W niniejszym artykule postaramy się wyczerpująco odpowiedzieć na wszystkie te pytania, abyś mógł przystąpić do realizacji swojego projektu wyposażony w wystarczającą dawkę wiedzy praktycznej.

Planowanie parkingu

Odpowiedni plan, uwzględniający najważniejsze kwestie praktyczne jest gwarantem osiągnięcia sukcesu podczas każdej budowy. Nie inaczej jest w przypadku budowy parkingu, bowiem już na etapie planowania i projektowania swojego terenu postojowego powinieneś zastanowić się nad kwestiami bezpieczeństwa i funkcjonalności.

Planowanie to najważniejszy etap budowy, więc podejdź do tego odpowiedzialnie i już na wstępie przemyśl takie kwestie, jak płynność ruchu kołowego i pieszego, upewnij się, że w Twoim projekcie jest wystarczająca liczbę miejsc dla osób niepełnosprawnych, a także przeanalizuj zastosowanie parkingu – na parkingu przy sklepie należy zapewnić przejazd i odpowiednią ilość miejsc dla samochodów dostawczych, a w pobliży szkoły przejścia dla pieszych. Zaplanuj infrastrukturę parkingu w tym odbojnice przemysłowe, oznakowania, miejsca dla niepełnosprawnych czy rodzin.

Ustawowe wymiary i pokrycie parkingów

Zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, stanowiska postojowe dla samochodów powinny mieć wymiary wynoszące co najmniej:

  • szerokość 2,5 m i długość 5 m – w przypadku samochodów osobowych;
  • szerokość 3,6 m i długość 5 m – w przypadku samochodów osobowych użytkowanych przez osoby niepełnosprawne;
  • szerokość 3,5 m i długość 8 m – w przypadku samochodów ciężarowych;
  • szerokość 4 m i długość 10 m – w przypadku autobusów.
  1. W przypadku usytuowania wzdłuż jezdni stanowiska postojowe dla samochodów powinny mieć wymiary wynoszące co najmniej:
  • szerokość 3,6 m, z możliwością ograniczenia do 2,5 m – w przypadku zapewnienia możliwości korzystania z przylegającego dojścia lub ciągu pieszo-jezdnego, i długość 6 m – w przypadku samochodów osobowych;
  • szerokość 3,6 m i długość 6 m – w przypadku samochodów osobowych użytkowanych przez osoby niepełnosprawne;
  • szerokość 3 m i długość 15 m – w przypadku samochodów ciężarowych;
  • szerokość 3 m i długość 19 m – w przypadku autobusów.
  1. Stanowiska postojowe i dojazdy manewrowe dla samochodów powinny mieć nawierzchnię utwardzoną lub co najmniej gruntową stabilizowaną, ze spadkiem zapewniającym spływ wody.

Wyposażenie parkingu

Odpowiednie oznakowanie i wyposażenie parkingów ma ogromne znaczenie dla bezpieczeństwa ich użytkowników, dlatego warto pomyśleć o nim zawczasu.

Oznakowanie

Oznakowanie parkingu musi być zgodne z  Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 lipca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach oraz z załącznikami do rozporządzenia (i późniejszymi zmianami).

Zgodnie z postanowieniami wskazanego rozporządzenia, parkingi powinny posiadać oznakowanie poziome i pionowe. Miejsca przeznaczone na postój pojazdów wyznacza się  za pomocą linii P-18 lub P-19, w zależności od przyjętego sposobu parkowania. Do oznakowania miejsc zastrzeżonych dla osób niepełnosprawnych dodatkowo należy zastosować znak P-24 lub linię P-20 i pokryć nawierzchnię niebieską barwą. Oznakowanie pionowe zazwyczaj ogranicza się do znaków „stop” oraz znaków określających konkretny sposób parkowania.

Wyposażenie

Nowoczesne parkingi powinny także zostać wyposażone w elementy poprawiające bezpieczeństwo ich użytkowania, takie jak progi zwalniające, separatory czy odbojnice parkingowe. Progi zwalniające zmniejszają ryzyko wystąpienia kolizji, podczas gdy odpowiednie odbojnice słupowe zabezpieczają otoczenie oraz pojazdy użytkowników przed poważnymi uszkodzeniami, a także ułatwiają korzystanie z ramp załadunkowych w przypadku powierzchni parkingowych przy sklepach i magazynach.

Budowa parkingu – podsumowanie

Odpowiednie wymiary, oznakowanie oraz dobrej jakości odbojnice parkingowe to elementy, które musisz uwzględnić w swoim projekcie już na etapie planowania, dlatego koniecznie włącz je w swój kosztorys to oszczędzi Ci kłopotów podczas użytkowania Twojego parkingu.