Angielskie Tryby Warunkowe: Conditionals – Teoria i Przykłady Zdań

0
483
5/5 - (1 vote)

Angielskie tryby warunkowe, znane również jako 'conditionals’, są kluczowym elementem w nauce angielskiej gramatyki. Zrozumienie i właściwe stosowanie tych struktur językowych pozwala na płynne i precyzyjne wyrażanie myśli, zwłaszcza w kontekście hipotetycznych sytuacji, planów, marzeń, a także w codziennych konwersacjach. W tym artykule szczegółowo omówimy różne typy angielskich trybów warunkowych, przedstawiając ich teorię oraz praktyczne przykłady zdań.

Czym są Tryby Warunkowe?

Tryby warunkowe w języku angielskim to konstrukcje gramatyczne, które wykorzystują połączenie dwóch klauzul: klauzuli 'if’ (jeśli) oraz klauzuli głównej. Służą one do wyrażania warunków i ich możliwych skutków, a także hipotetycznych sytuacji i ich konsekwencji. Rozróżniamy kilka typów trybów warunkowych, każdy z nich odpowiada innemu stopniowi prawdopodobieństwa lub realizacji sytuacji.

1. Zero Conditional – Warunek Rzeczywisty

Struktura:

 • Klauzula 'if’: Present Simple
 • Klauzula główna: Present Simple

Użycie:

Zero conditional używamy do wyrażenia praw uniwersalnych, prawd ogólnych, czy sytuacji, które zawsze zachodzą, gdy spełniony jest dany warunek.

Przykłady:

 1. If you heat ice, it melts.
 2. If you touch fire, you get burned.

2. First Conditional – Warunek Możliwy

Struktura:

 • Klauzula 'if’: Present Simple
 • Klauzula główna: Future Simple

Użycie:

First conditional stosujemy do mówienia o przyszłych zdarzeniach, które są bardzo prawdopodobne lub możliwe do zrealizowania.

Przykłady:

 1. If it rains tomorrow, I will stay home.
 2. If you study hard, you will pass the exam.

3. Second Conditional – Warunek Hipotetyczny

Struktura:

 • Klauzula 'if’: Past Simple
 • Klauzula główna: Would + Infinitive

Użycie:

Second conditional wyraża hipotetyczne sytuacje w teraźniejszości lub przyszłości, które są mało prawdopodobne lub nierealne.

Przykłady:

 1. If I won a million dollars, I would travel the world.
 2. If I were you, I would not do that.

4. Third Conditional – Warunek Miniony

Struktura:

 • Klauzula 'if’: Past Perfect
 • Klauzula główna: Would have + Past Participle

Użycie:

Third conditional służy do wyrażenia hipotetycznych sytuacji z przeszłości, które nie miały miejsca i ich domniemanych skutków.

Przykłady:

 1. If I had studied harder, I would have passed the exam.
 2. If she had left earlier, she would not have missed the train.

Mieszane Tryby Warunkowe

Czasami możemy spotkać się z tzw. mieszankami trybów warunkowych. W takich przypadkach klauzula 'if’ oraz klauzula główna używają różnych czasów, co pozwala na tworzenie bardziej złożonych i niestandardowych zdań.

Przykłady:

 1. If I had gone to bed early (Third Conditional), I would not be so tired now (Second Conditional).
 2. If he was more attentive (Second Conditional), he would have noticed the mistake (Third Conditional).

Angielskie tryby warunkowe są niezwykle ważne w codziennym użyciu języka angielskiego. Pozwalają one na wyrażanie różnorodnych sytuacji, od rzeczywistych, przez możliwe, po całkowicie hipotetyczne. Znajomość ich struktur oraz umiejętność zastosowania w praktyce jest kluczowa dla każdego, kto chce płynnie i efektywnie komunikować się w języku angielskim.

Zaawansowane Użycie Trybów Warunkowych i Typowe Błędy

Po omówieniu podstawowych form trybów warunkowych, warto przyjrzeć się bardziej zaawansowanym aspektom ich użycia oraz typowym błędom, które mogą wystąpić podczas ich stosowania. Te subtelne niuanse mogą znacząco wpływać na płynność i precyzję w komunikacji.

Zaawansowane Struktury

 1. Warunek Zawarty w Pytaniu: Tryby warunkowe można także stosować w pytaniach, co pozwala na tworzenie bardziej złożonych zapytań.
  • Przykład: What would you do if you found a wallet on the street?
 2. Ominięcie 'If’: W niektórych konstrukcjach drugiego i trzeciego trybu warunkowego, można opuścić słowo 'if’ i użyć inwersji (odwrócenie kolejności podmiotu i czasownika).
  • Przykład: Had I known the truth (zamiast If I had known the truth), I would have told you.
 3. Użycie 'Should’, 'Were’ i 'Had’: W formalnym angielskim, 'should’, 'were’ i 'had’ mogą być używane na początku zdania warunkowego.
  • Przykład: Should you need any help, please let me know.

Typowe Błędy

 1. Nieprawidłowe Czasy Gramatyczne: Najczęstszym błędem jest nieprawidłowe używanie czasów gramatycznych w obu częściach zdania.
  • Niepoprawnie: If I will see him, I would tell him.
  • Poprawnie: If I see him, I will tell him.
 2. Błędne Użycie 'Would’ w Klauzuli 'If’: Używanie 'would’ w klauzuli warunkowej (’if’) jest zazwyczaj niepoprawne.
  • Niepoprawnie: If I would have known, I would have told you.
  • Poprawnie: If I had known, I would have told you.
 3. Nadmierne Kompilowanie Zdań: Uczący się często próbują tworzyć zbyt złożone konstrukcje, co prowadzi do błędów. Ważne jest, aby zachować klarowność i prostotę.

Praktyczne Wskazówki

 1. Ćwiczenie na Codzień: Staraj się tworzyć zdania warunkowe w codziennych sytuacjach, aby ćwiczyć i umacniać swoje umiejętności.
 2. Analiza Przykładów: Analizuj zdania warunkowe spotykane w literaturze, prasie czy filmach. To pomoże zrozumieć ich zastosowanie w różnych kontekstach.
 3. Rozmowa z Native Speakerami: Konwersacje z osobami, dla których angielski jest językiem ojczystym, mogą znacznie przyczynić się do lepszego rozumienia i stosowania trybów warunkowych.

Znajomość i umiejętność stosowania angielskich trybów warunkowych otwiera drzwi do bogatszego i bardziej precyzyjnego wyrażania myśli. Jest to nieodzowny element w nauce języka angielskiego, który pozwala na efektywną i efektowną komunikację.

W dalszej części serii artykułów przeanalizujemy realne przykłady użycia trybów warunkowych w różnych kontekstach, co pozwoli na jeszcze głębsze zrozumienie ich roli i znaczenia w języku angielskim.

 1. Więcej informacji na stronie: https://www.perfumellablog.pl