Placówki publiczne oferują opiekę dla dzieci już od ukończenia przez nich 16 tygodni. W tym miejscu warto zaznaczyć, że urlop macierzyński w Danii trwa 28 tygodni, z czego pierwsze cztery tygodnie przypadają na ostatni miesiąc ciąży.

Dania – kiedy do szkoły?

Obowiązek uczenia się, który można realizować w domu lub w placówce, obejmuje dzieci od 7 do 16 roku życia. Kiedy dziecko ma uczęszczać do placówki prywatnej rodzice na czesne otrzymują znaczne dofinansowanie od państwa, sięgające kilkudziesięciu procent całej kwoty. Mimo to ogromna większość duńskich dzieci kształci się w placówkach publicznych. 

Szkoła podstawowa w Danii

Szkoła podstawowa – folkeskole, obejmuje 9 klas. W Danii funkcjonuje także odmienny od polskiego system oceniania. Zamiast prostej skali od 1 do 6, istnieje siedem stopni: 3,  00,  02,  4,  7,  10 oraz 12. Po zakończeniu 9 klasy uczniowie mogą podjąć naukę w klasie 10tej lub udać się do szkoły średniej. Wydłużenie edukacji o klasę 10-tą może uczniom pomóc uzyskać lepsze wyniki oraz zwiększyć ich szanse przyjęcia do wymarzonej szkoły średniej. 

Przez cały okres szkoły podstawowej uczniowie mają ten sam zestaw nauczycieli. To pozwala im lepiej się poznać i wzajemnie zdobyć do siebie zaufanie. W wyższych klas jest możliwość wyboru poziomu zaawansowania niektórych przedmiotów takich jak matematyka czy języki obce. Duńskie dzieci uczą się dwóch języków obcych: angielskiego – engelsk i najczęściej niemieckiego – tysk.

Czas na gimnazjum!

Po edukacji podstawowej uczniowie mogą rozpocząć kształcenie w ogólnokształcącym, trzyletnim gimnazjum – gymnasium, lub w szkole zawodowej. Po zakończeniu edukacji w szkole średniej uczniowie są zobligowani przystąpić do egzaminu, który otwiera im drogę kontynuacji nauki na studiach wyższych, które w Danii są prowadzone przez około 200 placówek.  Studia w Danii są bezpłatne. Dodatkowo Duńczycy mogą ubiegać się o stypendium, którego wysokość pozwala pokryć podstawowe potrzeby takie jak wynajem mieszkania. 

Inne placówki kształcenia w Danii

Interesującą instytucją dla młodych Duńczyków jest wolontariacka, niezależna szkoła dla młodzieży pomiędzy 14 a 18 rokiem życia. Duńska efterskole – czyli połączenie słów efter – po oraz skole – szkoła to oferta która umożliwia naukę koncentrując się na określonych tematach, takich jak sport ogólny, piłka nożna, żeglarstwo, golf, gotowanie, jak również media, animacja oraz taniec itp.

Jej celem jest wsparcie uczniów w odkrywaniu umiejętności, których nie ćwiczą w szkole na tradycyjnych lekcjach. Efterskole odpowiada nieco polskim zajęciom pozalekcyjnym, jednak znacznie bardziej podlega systemowi oświaty. Pierwsze tego typu placówki powstały już w latach 70-tych XIX wieku.