Podstawowe Czasy w Języku Angielskim: Przewodnik dla Uczących się

0
233
5/5 - (1 vote)

W nauce języka angielskiego, zrozumienie podstawowych czasów gramatycznych jest kluczowe dla płynnej i poprawnej komunikacji. W tym artykule omówimy najważniejsze czasy w języku angielskim, ich zastosowanie oraz przykłady, które pomogą w zrozumieniu i praktycznym stosowaniu tych struktur gramatycznych.

Czas Teraźniejszy Prosty (Present Simple)

Czas teraźniejszy prosty jest jednym z najbardziej podstawowych i najczęściej używanych w języku angielskim. Używamy go do opisania czynności regularnych, stałych prawd, uczuć i zjawisk natury.

Struktura:

 • Twierdzenia: podmiot + podstawowa forma czasownika (dla trzeciej osoby liczby pojedynczej dodajemy „-s” lub „-es”).
 • Pytania: Do/Does + podmiot + podstawowa forma czasownika.
 • Przeczenia: podmiot + do/does not + podstawowa forma czasownika.

Przykłady:

 • „She speaks English.” (Ona mówi po angielsku.)
 • „Does he live in Canada?” (Czy on mieszka w Kanadzie?)
 • „They do not play football.” (Oni nie grają w piłkę nożną.)

Czas Przeszły Prosty (Past Simple)

Ten czas używany jest do opisania czynności lub stanów, które miały miejsce i zakończyły się w przeszłości.

Struktura:

 • Twierdzenia: podmiot + czasownik w formie przeszłej.
 • Pytania: Did + podmiot + podstawowa forma czasownika.
 • Przeczenia: podmiot + did not + podstawowa forma czasownika.

Przykłady:

 • „I visited Paris last year.” (Odwiedziłem Paryż w zeszłym roku.)
 • „Did you see that movie?” (Czy widziałeś ten film?)
 • „She did not eat breakfast today.” (Ona nie zjadła dziś śniadania.)

Czas Przyszły Prosty (Future Simple)

Czas przyszły prosty jest używany do wyrażenia czynności, która wydarzy się w przyszłości. Często stosujemy go w sytuacjach, które nie są zaplanowane lub są przewidywane.

Struktura:

 • Twierdzenia: will + podstawowa forma czasownika.
 • Pytania: Will + podmiot + podstawowa forma czasownika.
 • Przeczenia: will not (won’t) + podstawowa forma czasownika.

Przykłady:

 • „I will go to the store tomorrow.” (Pójdę jutro do sklepu.)
 • „Will she come to the party?” (Czy ona przyjdzie na imprezę?)
 • „He won’t finish the project on time.” (On nie skończy projektu na czas.)

Czas Teraźniejszy Ciągły (Present Continuous)

Czas teraźniejszy ciągły jest używany do opisu czynności, które są wykonywane w momencie mówienia lub mają charakter tymczasowy.

Struktura:

 • Twierdzenia: podmiot + am/is/are + czasownik z końcówką „-ing”.
 • Pytania: Am/Is/Are + podmiot + czasownik z końcówką „-ing”.
 • Przeczenia: podmiot + am/is/are not + czasownik z końcówką „-ing”.

Przykłady:

 • „I am reading a book.” (Czytam książkę.)
 • „Is he working today?” (Czy on dzisiaj pracuje?)
 • „They are not watching TV.” (Oni nie oglądają teraz telewizji.)

Czas Przeszły Ciągły (Past Continuous)

Czas przeszły ciągły opisuje czynności, które były w trakcie wykonywania w określonym momencie w przeszłości.

Struktura:

 • Twierdzenia: podmiot + was/were + czasownik z końcówką „-ing”.
 • Pytania: Was/Were + podmiot + czasownik z końcówką „-ing”.
 • Przeczenia: podmiot + was/were not + czasownik z końcówką „-ing”.

Przykłady:

 • „I was walking in the park when it started raining.” (Szedłem po parku, kiedy zaczęło padać.)
 • „Were they playing football at that time?” (Czy oni grali w piłkę nożną o tej porze?)
 • „She was not watching the show last night.” (Ona nie oglądała wczoraj wieczorem tego programu.)

Czas Przyszły Ciągły (Future Continuous)

Ten czas jest używany do opisania czynności, która będzie trwała w określonym momencie w przyszłości.

Struktura:

 • Twierdzenia: will be + czasownik z końcówką „-ing”.
 • Pytania: Will + podmiot + be + czasownik z końcówką „-ing”.
 • Przeczenia: will not (won’t) be + czasownik z końcówką „-ing”.

Przykłady:

 • „I will be sleeping at 10 PM.” (Będę spał o 22:00.)
 • „Will you be using the car tomorrow?” (Czy będziesz jutro używać samochodu?)
 • „They won’t be attending the meeting.” (Oni nie będą uczestniczyć w spotkaniu.)

Podsumowanie

Zrozumienie i praktyczne zastosowanie tych podstawowych czasów w języku angielskim jest niezbędne dla każdego uczącego się. Regularne ćwiczenia i stosowanie tych czasów w mowie oraz w piśmie pomogą w osiągnięciu płynności i poprawności w komunikacji. Pamiętaj, że praktyka czyni mistrza, a nauka języka angielskiego jest procesem ciągłym, który wymaga cierpliwości i zaangażowania.

Czas Teraźniejszy Doskonały (Present Perfect)

Czas teraźniejszy doskonały łączy przeszłość z teraźniejszością i jest używany do opisania czynności, która została zakończona, ale jej efekty lub skutki są nadal ważne.

Struktura:

 • Twierdzenia: podmiot + have/has + czasownik w trzeciej formie (past participle).
 • Pytania: Have/Has + podmiot + czasownik w trzeciej formie.
 • Przeczenia: podmiot + have/has not + czasownik w trzeciej formie.

Przykłady:

 • „I have finished my work.” (Skończyłem swoją pracę.)
 • „Has she ever been to Italy?” (Czy ona kiedykolwiek była we Włoszech?)
 • „They have not seen this movie yet.” (Oni jeszcze nie widzieli tego filmu.)

Czas Przeszły Doskonały (Past Perfect)

Czas przeszły doskonały jest używany do opisania czynności, która miała miejsce przed inną czynnością lub momentem w przeszłości.

Struktura:

 • Twierdzenia: podmiot + had + czasownik w trzeciej formie.
 • Pytania: Had + podmiot + czasownik w trzeciej formie.
 • Przeczenia: podmiot + had not + czasownik w trzeciej formie.

Przykłady:

 • „I had finished my homework before the movie started.” (Skończyłem pracę domową przed rozpoczęciem filmu.)
 • „Had you ever seen such a beautiful sunset?” (Czy kiedykolwiek widziałeś tak piękny zachód słońca?)
 • „She had not heard the news until yesterday.” (Ona nie usłyszała tych wiadomości aż do wczoraj.)

Czas Przyszły Doskonały (Future Perfect)

Czas przyszły doskonały opisuje czynność, która zostanie zakończona przed określonym momentem w przyszłości.

Struktura:

 • Twierdzenia: will have + czasownik w trzeciej formie.
 • Pytania: Will + podmiot + have + czasownik w trzeciej formie.
 • Przeczenia: will not (won’t) have + czasownik w trzeciej formie.

Przykłady:

 • „By next year, I will have graduated from university.” (Do przyszłego roku skończę uniwersytet.)
 • „Will they have completed the project by Friday?” (Czy oni zakończą projekt do piątku?)
 • „He won’t have returned by the time we start dinner.” (On nie wróci przed rozpoczęciem kolacji.)

Czas Teraźniejszy Doskonały Ciągły (Present Perfect Continuous)

Ten czas jest używany do opisania czynności, która zaczęła się w przeszłości i trwa do teraz lub właśnie się zakończyła, ale jej skutki są nadal odczuwalne.

Struktura:

 • Twierdzenia: podmiot + have/has been + czasownik z końcówką „-ing”.
 • Pytania: Have/Has + podmiot + been + czasownik z końcówką „-ing”.
 • Przeczenia: podmiot + have/has not been + czasownik z końcówką „-ing”.

Przykłady:

 • „I have been studying English for five years.” (Uczę się angielskiego od pięciu lat.)
 • „Has she been feeling well recently?” (Czy ona ostatnio czuje się dobrze?)
 • „They have not been paying attention to the lesson.” (Oni nie zwracali uwagi na lekcję.)

Czas Przeszły Doskonały Ciągły (Past Perfect Continuous)

Czas przeszły doskonały ciągły jest używany do opisania czynności, która zaczęła się w przeszłości i trwała do innego momentu w przeszłości.

Struktura:

 • Twierdzenia: podmiot + had been + czasownik z końcówką „-ing”.
 • Pytania: Had + podmiot + been + czasownik z końcówką „-ing”.
 • Przeczenia: podmiot + had not been + czasownik z końcówką „-ing”.

Przykłady:

 • „I had been working there for a year before I quit.” (Pracowałem tam przez rok, zanim zrezygnowałem.)
 • „Had they been waiting long when you arrived?” (Czy oni długo czekali, kiedy przybyłeś?)
 • „She had not been feeling well for several days.” (Ona nie czuła się dobrze przez kilka dni.)

Czas Przyszły Doskonały Ciągły (Future Perfect Continuous)

Ten czas opisuje czynność, która zacznie się w przeszłości i będzie trwać do określonego momentu w przyszłości.

Struktura:

 • Twierdzenia: will have been + czasownik z końcówką „-ing”.
 • Pytania: Will + podmiot + have been + czasownik z końcówką „-ing”.
 • Przeczenia: will not (won’t) have been + czasownik z końcówką „-ing”.

Przykłady:

 • „By next month, I will have been working here for three years.” (Do przyszłego miesiąca będę pracował tutaj przez trzy lata.)
 • „Will she have been studying all night by the time the test starts?” (Czy ona będzie się uczyła całą noc, gdy zacznie się test?)
 • „They won’t have been living in that house for a year yet.” (Oni nie będą mieszkać w tym domu jeszcze przez rok.)

Znajomość tych podstawowych czasów w języku angielskim jest niezbędna dla każdego, kto chce płynnie i skutecznie posługiwać się tym językiem. Praktyczne ćwiczenia, stosowanie w różnych kontekstach oraz ciągła nauka są kluczami do sukcesu w opanowaniu tych struktur gramatycznych. Zapamiętaj, że każdy etap nauki języka jest cenny, a postępy przychodzą z czasem i praktyką.

 1. Więcej informacji na stronie: https://laboratorium-mozliwosci.pl