Każdy, kto uczy się angielskiego od dłuższego czasu, wie, że should oznacza powinien. Jednak, kiedy konieczne jest udzielenie komuś rady, że powinien coś zrobić, to wykorzystanie tego słowa nie jest już takie proste. Jak zatem wykorzystać je poprawnie w praktyce?

Should be! – Powinieneś to zrobić teraz!

Pierwszym przypadkiem, w którym można wykorzystać should, jest wyrażenie czyjejś powinności. Jeżeli chcesz powiedzieć, że ktoś powinien zrobić coś konkretnego w danym momencie, ale tego nie robi, powinieneś użyć poniższej konstrukcji:

os. + should (shouldn`t) + be + czasownik + ing

The children should be sleeping now.

They shouldn`t be watching television. 

W takich przypadkach oprócz zdania wyrażającego poradę dobrze jest wykorzystać zdanie przeczące. Dzięki temu jasno wyrazisz swoją dezaprobatę dla konkretnego postępowania. 

Powinieneś to robić regularnie

Should możesz też śmiało wykorzystać w podkreślaniu, że ktoś powinien robić coś rutynowo. Wykorzystaj w tym celu konstrukcję:

os. + should + czasownik w I formie

They should pay bills regulary.

Powinieneś to zrobić

Dzięki should możesz też podkreślić, że ktoś powinien był coś zrobić, a tego nie zrobił:

os. + should (shouldn`t) + have + czasownik w III formie

You should have asked someone about away when you got losted. 

He shouldn`t have been rude to you, but he was. 

Powinieneś był to robić

Ciekawym przypadkiem jest wykorzystane słowa powinieneś po to, aby wyrazić, że ktoś powinien był coś robić. W tym celu też wykorzystujesz czasownik + ing. Jednak konstrukcja jest o wiele bardziej rozbudowana niż w przypadku, kiedy ktoś powinien robić coś w momencie, w którym mówisz. 

os. + should + have + been + czasownik + ing

The children should have been lying in their beds. 

You should have been speaking slowly. 

Should
Should – gramatyka języka angielskiego

Użycie should prostsze niż myślisz

Jeśli z powyższymi konstrukcjami spotykasz się po raz pierwszy, to z pewnością masz mały chaos w głowie. Przecież każda z nich pozwala wyrazić, że ktoś powinien coś robić albo powinien był coś robić. Jak się w tym odnaleźć? Dla ułatwienia prezentujemy wszystkie przykłady w jednej tabeli. Dodatkowe tłumaczenia z pewnością rozwieją Twoje wątpliwości. 

KonstrukcjaPrzykładTłumaczenie
os. + should (shouldn`t) + be + czasownik + ing The children should be sleeping now. Dzieci powinny już teraz spać.
os. + should + have + been + czasownik + ingThe children should have been lying in their beds.  Dzieci powinny były leżeć w swoich łóżkach.
os. + should + czasownik w I formie The children should go to beds regulary. Dzieci powinny kłaść się do łóżek regularnie. 
os. + should (shouldn`t) + have + czasownik w III formie The children should gone to beds. Dzieci powinny pójść do łóżek. 

Wbrew pozorom każda z powyższych konstrukcji dotyczy zupełnie innej sytuacji. Zasadnicza różnica dotyczy czasu, w jakim ma miejsce każda z nich. Chcąc poprawnie użyć konstrukcji z powinieneś, musisz w pierwszej kolejności zastanowić się jakiej rady chcesz udzielić. Od tego czy będzie ona dotyczyła czasu teraźniejszego czy przeszłego będzie zależało wykorzystanie powyższych schematów. Aby je lepiej zrozumieć, powinieneś przeczytać ten artykuł jeszcze raz.

Koniecznie zapoznaj się również z pozostałymi interesującymi artykułami z działu języka angielskiego, które znajdziesz tutaj.

Autor: Katarzyna Jóźwik