Są takie wyrażenia w języku angielskim, które często bywają kłopotliwe. O ile dla jednych ich
użycie będzie dosyć intuicyjne, innych będą nurtować pewne wątpliwości, co do ich stosowania.
Spójrzmy na zdania: Are you going anywhere? Czy gdzieś idziesz? Oraz I lost it somewhere. Gdzieś to
zgubiłem. Dlaczego do określenia jednego polskiego słowa w j. angielskim potrzebujemy dwóch
wydaje się sprzecznych słów? Porównajmy sobie kilka zwrotów.

Some/any

Some oznacza trochę i używamy go w zdaniach twierdzących z rzeczownikami policzalnymi
oraz z rzeczownikami niepoliczalnymi w liczbie mnogiej:
I’ve got some flowers for my mum. (Mam kilka kwiatów dla mamy.)
She’s still got some time. (Ona wciąż ma trochę czasu.)

Any oznacza żadny, żaden, jakiś – używamy go w pytaniach i przeczeniach:
Have you got any CDs? (Czy masz jakieś płyty?)
There aren’t any strawberries in the wood splint basket. (W łubiance nie ma żadnych
truskawek.)

Somewhere/anywhere

Somewhere używamy do zdań pozytywnych jako tłumaczenie słowa ‘gdzieś’:
I saw it somewhere in the house – Widziałem to gdzieś w domu.

Anywhere używamy do zdań przeczących oraz do pytań:
I haven’t been anywhere for a month. – Nigdzie nie byłem od miesiąca.
Have you seen my phone anywhere? – Widziałeś gdzieś mój telefon?

Someone/somebody/anyone/anybody

Someone/somebody używamy do zdań twierdzących na określenie ‘kogoś’. Znaczenie słów
jest takie same, różnią się one jedynie tym, że someone jest bardziej formalne od somebody:
There is someone in the office – Ktoś jest w biurze.
Somebody has left his business card on the table – Ktoś zostawił wizytówkę na stole.

Anyone/anybody – używamy do przeczeń i pytań. Tu, tak samo, anyone jest bardziej
formalne od anybody:
There isn’t anyone in the backyard – Nikogo nie ma w ogródku.
Is there anybody there? – Czy ktoś tam jest?

No one/nobody

No one/nobody oznaczają: ‘nikt’ i używamy ich w zdaniach twierdzących:
There is no one to blame for that – Nikogo nie można za to winić.
There is nobody to argue with you – Nikt nie będzie się z tobą kłócić.

Something/anything/ nothing

Something używamy do mówienia o ‘czymś’ w zdaniach twierdzących:
I can see something in the tall grass – Widzę coś w wysokiej trawie.
Co ciekawe, usłyszymy je również w pytaniu zawierającym ofertę:
Would you like something to drink? – Czy życzy sobie Pan coś do picia?

Anything oznacza ‘nic’ lub ‘coś’, zależnie, czy użyte zostało w pytaniu, czy w przeczeniu:
I can’t see anything through this window – Nic nie widzę przez to okno.
Have you got anything to declare? – Czy ma Pan coś do oclenia?

Nothing has worked for my stomach ache so far. I guess I just have to wait until it stops. Nic
do tej pory nie działało na mój żołądek. Chyba po prostu muszę poczekać, aż przestanie
boleć.


Piosenki z omawianymi zwrotami:

Queen ‘Somebody to love’ https://www.youtube.com/watch?v=kijpcUv-b8M
Ellie Goulding, Diplo, Swae Lee ‘Close to me”
https://www.youtube.com/watch?v=ajN57m_OSpY
Gotye feat. Kimbra ‘Somebody that I used to know’
https://www.youtube.com/watch?v=8UVNT4wvIGY
Sigma ‘Nobody to love’
https://www.youtube.com/watch?v=jhCVkFG-bcQ

Autor: Honorata Turczyn