Placówki publiczne oferują opiekę dla dzieci już od ukończenia przez nich 16 tygodni. W tym miejscu warto zaznaczyć, że urlop macierzyński w Danii trwa 28 tygodni, z czego pierwsze cztery tygodnie przypadają na ostatni miesiąc ciąży.  Obowiązek uczenia się, który można realizować w domu lub…