Pisanie w obcym języku to jedna z czterech kluczowych kompetencji, którą staramy się opanować podczas nauki wybranego przez nas języka. Pomimo panującej mody na różne metody stawiające komunikację w centrum uwagi, wielu ludzi zdaje się nie zauważać, że komunikacja to nie tylko rozmowa werbalna, ale…