Za oknami coraz bardziej wiosennie, dzień się wydłuża, a ja przekornie napiszę coś o ciemności i nocy. Noc, po włosku notte, wywodzi się od łacińskiego słowa nox, a te ma swoje źródło w sanskrycie, gdzie nac oznaczało „czas, w którym znika światło”. (Swoją drogą to…