W każdym języku używanie przeczeń jest tak samo ważne jak twierdzenia. Dlatego bardzo ważne jest umiejętne używanie konstrukcji wyrażających brak zgody bądź jakiejś osoby, przedmiotu. Najczęściej używanym słowem, aby wygłosić brak czegoś bądź brak zgody jest słowo nie (ros. нет). W języku rosyjskim brak zgody…