Su [su] i giù [dʒu] – dwa krótkie i niepozorne włoskie słówka, które mogą pełnić funkcję przyimka, przysłówka, a nawet – w przypadku giù – przymiotnika. Podstawowe znaczenie su to „na” (przyimek miejsca) oraz „do góry” i „w górze”, natomiast giù w podstawowym znaczeniu to…