Każdy proces nauki języka obcego obejmuje naukę zaimków. Zaimki dzielimy na zaimki osobowe, dzierżawcze, zwrotne, wzajemne, wskazujące i względne. W tym artykule skupię się na pierwszych trzech grupach, które są najczęściej wykorzystywane w potocznym języku duńskim.  Zaimki osobowe Duńskie zaimki osobowe są podobne do tych,…