Kurs Języka Angielskiego na Poziomie B1 – Jak Skutecznie Przygotować Się do Egzaminu?

0
169
3/5 - (1 vote)

Przygotowanie się do egzaminu z języka angielskiego na poziomie B1 wymaga zrozumienia specyfiki egzaminu oraz opracowania efektywnej strategii nauki. Poziom B1, znany również jako średnio zaawansowany, oznacza, że użytkownik potrafi porozumiewać się w języku angielskim w typowych codziennych sytuacjach oraz rozumie główne punkty jasnych standardowych tekstów na znane tematy.

Zrozumienie Wymagań Egzaminacyjnych

Pierwszym krokiem jest dokładne zapoznanie się z formatem i wymaganiami egzaminu. Egzaminy na poziomie B1 różnią się w zależności od instytucji oferującej egzamin, jednak istnieje kilka wspólnych cech:

 • Zrozumienie tekstu pisanego: Testujące zdolność do czytania i rozumienia tekstów, np. artykułów czy krótkich opowiadań.
 • Zrozumienie ze słuchu: Oceniające umiejętność rozumienia rozmów i nagrań.
 • Pisanie: Wymagające napisania tekstów, takich jak listy, e-maile czy krótkie opowiadania.
 • Mówienie: Składające się zazwyczaj z krótkiej prezentacji na dany temat oraz rozmowy z egzaminatorem.

Opracowanie Planu Nauki

Skuteczne przygotowanie wymaga zorganizowanego planu nauki. Plan powinien obejmować:

 • Regularne Sesje Nauki: Nauka języka wymaga regularności. Planowanie codziennych lub tygodniowych sesji nauki pomoże w osiągnięciu płynności.
 • Różnorodność Materiałów: Używanie różnych źródeł, takich jak książki, filmy, podcasty, pomoże w rozwoju wszystkich aspektów językowych.
 • Praktyka Mówienia: Znalezienie partnera do konwersacji lub uczestnictwo w grupach językowych online może znacząco poprawić umiejętności mówienia.
 • Ćwiczenia na Zrozumienie Słuchane i Pisane: Regularne ćwiczenia z testów z poprzednich lat mogą pomóc zrozumieć format egzaminu i rodzaje zadań.

Techniki Nauki Języka

Efektywna nauka wymaga zastosowania sprawdzonych technik:

 • Powtarzanie Rozłożone w Czasie: Ta metoda polega na powtarzaniu materiału w rozłożonych w czasie interwałach, co zwiększa zapamiętywanie.
 • Nauka Kontekstowa: Nauka słówek i zwrotów w kontekście pomaga w zapamiętywaniu i zrozumieniu ich użycia.
 • Uczenie Się Poprzez Naukę Innych: Wyjaśnianie materiału innym jest świetnym sposobem na utrwalenie wiedzy.
 • Wykorzystanie Aplikacji do Nauki Języków: Aplikacje takie jak Duolingo, Babbel, czy Anki mogą być pomocne w codziennej nauce.

Przygotowanie do Konkretnej Części Egzaminu

Zrozumienie Tekstu Pisanego

 • Czytanie Różnorodnych Tekstów: Regularne czytanie książek, artykułów czy wiadomości w języku angielskim pomoże w rozwoju tej umiejętności.
 • Praktyka Skanowania i Szukania Informacji: Ćwiczenie szybkiego znajdowania kluczowych informacji w tekście.

Zrozumienie Ze Słuchu

 • Słuchanie Podcastów i Audiobooków: Pomaga w zrozumieniu różnych akcentów i sposobów mówienia.
 • Oglądanie Filmów i Seriali w Języku Angielskim: Może być przyjemną formą nauki rozumienia mówionego języka.

Pisanie

 • Pisanie Regularnych Wpisów w Języku Angielskim: Na blogu, w dzienniku czy w mediach społecznościowych.
 • Korzystanie z Platform do Korekty Tekstów: Takich jak Lang-8, gdzie native speakerzy mogą poprawiać twoje teksty.

Mówienie

 • Uczestnictwo w Grupach Językowych: Spotkania online lub osobiście.
 • Praktyka z Native Speakerami: Możliwa poprzez aplikacje takie jak Tandem czy HelloTalk.

Wskazówki Przed Egzaminem

 • Dobrej Jakości Sen: Ważne jest, aby być wypoczętym przed egzaminem.
 • Przejrzenie Materiałów: Ostatnie przypomnienie sobie kluczowych punktów.
 • Relaksacja: Techniki oddechowe lub medytacja mogą pomóc w redukcji stresu.

Przygotowanie do egzaminu z języka angielskiego na poziomie B1 wymaga zrozumienia wymagań egzaminacyjnych, opracowania planu nauki, stosowania efektywnych technik nauki oraz specyficznego przygotowania do każdej części egzaminu. Regularna praktyka, różnorodność materiałów oraz skupienie na słabych punktach są kluczem do sukcesu

Wykorzystanie Technologii w Nauce Języka

 • Aplikacje do Nauki Słownictwa: Takie jak Memrise lub Quizlet, pozwalają na naukę i powtórzenie nowych słów.
 • Wykorzystanie Programów do Rozpoznawania Mowy: Aby ćwiczyć wymowę i akcent.
 • Platformy Edukacyjne: Kursy online na platformach takich jak Coursera, Udemy oferują kompleksowe kursy przygotowujące do egzaminu B1.

Znaczenie Feedbacku i Korekty

 • Znalezienie Nauczyciela lub Korepetytora: Regularne lekcje z nauczycielem mogą znacznie przyspieszyć postępy w nauce.
 • Korzystanie z Forów Językowych: Gdzie można zadawać pytania i otrzymywać odpowiedzi od innych użytkowników.

Rozwój Umiejętności Kulturowych

 • Nauka o Kulturze Anglojęzycznej: Zrozumienie kontekstu kulturowego pomaga w lepszym rozumieniu języka.
 • Uczestnictwo w Wydarzeniach Anglojęzycznych: Takich jak festiwale filmowe, spotkania literackie, które mogą być źródłem naturalnego języka i kultury.

Budowanie Pewności Siebie

 • Ćwiczenie Autoprezentacji: Przygotowanie się do mówienia przed innymi, co jest szczególnie ważne w części ustnej egzaminu.
 • Udział w Symulacjach Egzaminacyjnych: Organizowanie lub uczestnictwo w próbnych egzaminach, które pomogą zrozumieć presję czasową i format egzaminu.

Znaczenie Odpoczynku i Zdrowia Psychicznego

 • Zapewnienie Odpowiedniego Odpoczynku: Unikanie wypalenia poprzez regularne przerwy w nauce.
 • Zdrowy Styl Życia: Zdrowa dieta, aktywność fizyczna i odpowiednia ilość snu mają duży wpływ na zdolność do nauki i koncentracji.

Przydatne Zasoby

 • Biblioteki i Księgarnie: Poszukiwanie materiałów edukacyjnych i książek do nauki.
 • Grupy Studyjne Online: Dołączanie do grup na platformach takich jak Facebook, Discord, gdzie można ćwiczyć i uczyć się razem z innymi.

Perspektywy Po Zdaniu Egzaminu

Po zdaniu egzaminu B1, otwierają się nowe możliwości:

 • Dalsza Nauka Języka: Przejście na wyższy poziom zaawansowania, np. B2.
 • Wykorzystanie Języka w Pracy: Możliwość korzystania z języka angielskiego w środowisku zawodowym.
 • Podróże i Kultura: Łatwiejsze podróżowanie i korzystanie z kultury anglojęzycznej.

Sukces w egzaminie B1 wymaga nie tylko ciężkiej pracy i systematycznej nauki, ale również wykorzystania odpowiednich zasobów, technologii oraz wsparcia ze strony nauczycieli i współuczestników. Indywidualne podejście, dostosowane do własnych potrzeb i stylu nauki, jest kluczowe w efektywnym przygotowaniu do egzaminu. Zdanie egzaminu B1 to ważny krok w nauce języka angielskiego, otwierający drogę do dalszego rozwoju językowego i osobistego.

 1. Więcej informacji na stronie: https://szlaki-rowerowe.pl