Nauka języka obcego – w grupie czy samodzielnie?

0
21
Poziomy języka angielskiego
5/5 - (1 vote)

W dzisiejszym globalizującym się świecie, znajomość języków obcych jest nie tylko cenną umiejętnością, ale często niezbędnym narzędziem do pracy, nauki i podróżowania. Z tego powodu, wiele osób staje przed wyborem najlepszej metody nauki języka, która pozwoli im skutecznie i efektywnie osiągnąć pożądany poziom biegłości. Główne metody, jakie przykuwają uwagę uczących się, to nauka samodzielna oraz grupowa. Każda z nich oferuje różne korzyści i stawia przed uczącymi się różne wyzwania.

Nauka samodzielna jest często postrzegana jako metoda dla tych, którzy cenią sobie niezależność i elastyczność. Umożliwia ona dostosowanie tempa i stylu nauki do indywidualnych preferencji i potrzeb. Dzięki dostępnym obecnie zasobom takim jak aplikacje, kursy online czy multimedia, osoby uczące się mają nieograniczony dostęp do materiałów edukacyjnych w dowolnym czasie i miejscu.

Z kolei nauka grupowa przyciąga osoby, które preferują interakcje z innymi i cenią sobie możliwość uczenia się poprzez bezpośrednią wymianę zdań z nauczycielami oraz innymi uczniami. Taka forma nauki sprzyja także rozwijaniu umiejętności komunikacyjnych w realnych, często nieprzewidywalnych kontekstach językowych, co jest kluczowe dla osiągnięcia płynności w mówieniu.

Artykuł ten ma na celu dokładną analizę zalet i wad obu metod. Przyjrzymy się, jakie korzyści przynosi każde podejście oraz jakie wyzwania mogą pojawić się na drodze do językowego mistrzostwa. Dodatkowo, zastanowimy się, w jakich sytuacjach które podejście może okazać się bardziej efektywne, pomagając czytelnikom dokonać świadomego wyboru najlepszej metody nauki dla siebie.

Spis Treści:

Sekcja 1: Nauka samodzielna – definicja i charakterystyka

Nauka samodzielna, definiowana jako proces zdobywania wiedzy bez bezpośredniego nadzoru nauczyciela lub w ramach formalnej grupy edukacyjnej, zyskuje na popularności dzięki rosnącej dostępności zasobów edukacyjnych online oraz narzędzi wspomagających samodzielne uczenie się. Ta metoda pozwala uczącym się na pełną kontrolę nad swoim postępem, materiałami oraz tempem nauki.

Charakterystyka nauki samodzielnej

Metody i narzędzia: W erze cyfrowej, osoby uczące się mogą korzystać z szerokiego spektrum narzędzi takich jak aplikacje do nauki języków (np. Duolingo, Babbel), kursy online oferowane przez platformy takie jak Coursera czy Khan Academy, podcasty językowe, filmy edukacyjne na YouTube oraz e-booki. Dostęp do tych zasobów jest często darmowy lub dostępny za niewielką opłatą, co sprawia, że samodzielna nauka staje się coraz bardziej dostępna.

Dopasowanie do indywidualnych potrzeb: Jedną z głównych zalet nauki samodzielnej jest możliwość dostosowania programu do osobistych preferencji i celów językowych. Uczący się może skoncentrować się na konkretnych umiejętnościach, takich jak gramatyka, słownictwo, czy wymowa, wybierając materiały i ćwiczenia, które najbardziej odpowiadają jego lub jej potrzebom.

Elastyczność czasowa i miejsce nauki: Samodzielna nauka nie wymaga uczestnictwa w zajęciach o stałych godzinach, co jest idealne dla osób z napiętymi harmonogramami. Możliwość nauki w dowolnym miejscu i czasie, wykorzystując smartfony lub tablety, znacząco zwiększa dostępność tej metody.

Typowe sytuacje preferowania nauki samodzielnej

 • Osoby z ograniczonym czasem: Ludzie pracujący na pełen etat, studenci czy rodzice mogą nie być w stanie uczestniczyć w regularnych zajęciach grupowych, dlatego wybierają naukę w wolnych chwilach.
 • Osoby mieszkające w odległych lokalizacjach: Brak dostępu do szkół językowych lub nauczycieli w bezpośredniej okolicy często skłania do samodzielnej nauki.
 • Specyficzne cele językowe: Nauka języka ze szczególnym celem, jak na przykład nauka technicznego słownictwa angielskiego przez inżyniera, może być lepiej realizowana poprzez samodzielne dobieranie specjalistycznych materiałów niż w standardowym kursie grupowym.

Podsumowując, nauka samodzielna oferuje znaczne korzyści w postaci elastyczności, personalizacji procesu nauki oraz oszczędności czasu i środków. Jednakże, wymaga ona znacznej samodyscypliny oraz umiejętności samodzielnego planowania i motywowania się, co może stanowić wyzwanie dla niektórych uczących się.

Sekcja 2: Nauka grupowa – definicja i charakterystyka

Nauka grupowa to proces zdobywania wiedzy językowej w obecności i z udziałem innych osób, prowadzony przez nauczyciela lub instruktora. Ta metoda cieszy się dużą popularnością, szczególnie wśród osób, które cenią sobie interakcję społeczną i strukturalne ramy edukacyjne, jakie oferuje nauka w grupie.

Charakterystyka nauki grupowej

Formy nauki grupowej: Nauka języka w grupie może przybierać różne formy, od tradycyjnych kursów językowych w szkołach językowych, przez intensywne warsztaty, aż po mniej formalne grupy konwersacyjne. Wszystkie te formy łączy wspólny element – interakcja z innymi uczącymi się, która stymuluje komunikację i wzajemne uczenie się.

Dynamiczne środowisko uczenia się: Grupowe zajęcia językowe często charakteryzują się dynamicznymi metodami nauczania, takimi jak role-playing (gry fabularne), dyskusje grupowe czy wspólne projekty. Te metody nie tylko ułatwiają przyswajanie języka, ale także imitują rzeczywiste sytuacje, w których uczący się mogą używać języka w przyszłości.

Natychmiastowy feedback: Jedną z kluczowych zalet nauki grupowej jest możliwość otrzymywania bieżącego feedbacku zarówno od nauczycieli, jak i od innych uczestników kursu. Taka interakcja umożliwia szybsze rozpoznawanie i korygowanie błędów, co jest niezwykle ważne w procesie nauki języka.

Zalety dynamicznego środowiska grupowego

 • Wzajemna motywacja i wsparcie: Uczenie się w grupie często przynosi dodatkową motywację do nauki, ponieważ uczestnicy mogą się wzajemnie inspirować i wspierać. Grupowa energia i pozytywne nastawienie mogą znacząco wpłynąć na efektywność nauki.
 • Możliwość praktycznego zastosowania języka: Regularne spotkania grupowe oferują możliwość praktycznego stosowania języka w bezpiecznym środowisku, co jest kluczowe dla rozwijania umiejętności komunikacyjnych.
 • Dostosowanie do różnych stylów uczenia się: Nauka grupowa często uwzględnia różne style uczenia się, co może przyczynić się do lepszego zrozumienia i przyswojenia materiału przez różnych uczestników.

Podsumowując, nauka grupowa oferuje bogate, interaktywne środowisko, które może znacznie przyspieszyć proces nauki języka. Jest szczególnie korzystna dla osób, które cenią sobie strukturę, regularne spotkania oraz interakcje z innymi, co sprawia, że język staje się bardziej żywy i funkcjonalny. Jednakże, metoda ta może również wiązać się z pewnymi wyzwaniami, które zostaną omówione w dalszej części artykułu.

Sekcja 3: Zalety nauki samodzielnej

Nauka samodzielna oferuje wiele korzyści, które mogą przyciągnąć różnorodne typy uczących się. W tej sekcji szczegółowo omówimy te zalety, aby czytelnik mógł lepiej zrozumieć, dlaczego ta forma edukacji może być odpowiednia dla jego potrzeb.

Elastyczność i dopasowanie do własnego harmonogramu

Jedną z największych zalet nauki samodzielnej jest jej niezwykła elastyczność. Uczący się mogą decydować nie tylko o tym, co i kiedy uczą się, ale także gdzie odbywa się nauka. To idealne rozwiązanie dla osób, które mają nieregularne godziny pracy, zobowiązania rodzinne lub inne obowiązki, które uniemożliwiają regularne uczestnictwo w kursach grupowych.

Możliwość dostosowania tempa nauki

Każdy człowiek uczy się w innym tempie i ma różne predyspozycje do przyswajania nowych umiejętności. Nauka samodzielna pozwala na dostosowanie tempa nauki do indywidualnych potrzeb, co jest szczególnie korzystne dla osób, które potrzebują więcej czasu na przyswojenie trudniejszego materiału lub chcą szybko przebrnąć przez proste zagadnienia.

Skoncentrowanie na indywidualnych trudnościach i potrzebach

Samodzielna nauka daje możliwość skupienia się na konkretnych trudnościach lub zainteresowaniach językowych. Uczący się może poświęcić więcej czasu na słownictwo specjalistyczne, które jest mu potrzebne w pracy, lub skupić się na gramatyce, jeśli to stanowi dla niego wyzwanie. W przeciwieństwie do nauki grupowej, gdzie program nauczania jest z góry ustalony i ogólny, nauka samodzielna umożliwia pełną personalizację procesu edukacyjnego.

Samodzielne rozwiązywanie problemów i rozwój umiejętności analitycznych

Samodzielne uczenie się języka wymaga od uczącego się bycia proaktywnym w rozwiązywaniu problemów. W trakcie nauki pojawiają się różne trudności, od rozumienia gramatyki po wymowę. Bez bezpośredniego wsparcia nauczyciela, uczący musi samodzielnie szukać rozwiązań, co może przyczynić się do rozwoju umiejętności analitycznych i krytycznego myślenia.

Przystępność finansowa

Nauka samodzielna jest często mniej kosztowna niż uczęszczanie na kursy grupowe. Wielu uczących się korzysta z darmowych lub niskobudżetowych zasobów dostępnych online, co czyni tę metodę atrakcyjną dla osób o ograniczonych środkach finansowych.

Podsumowując, nauka samodzielna oferuje wiele korzyści, które mogą przekonać do niej wiele osób. Elastyczność, możliwość indywidualnego dostosowania tempa i zakresu materiału, rozwój umiejętności samodzielnego myślenia oraz aspekty finansowe to tylko niektóre z nich. Wybierając tę metodę, ważne jest jednak, aby być świadomym również jej potencjalnych wad, które zostaną omówione w kolejnej sekcji.

Sekcja 4: Wady nauki samodzielnej

Chociaż nauka samodzielna oferuje wiele korzyści, istnieją również wyzwania i wady, które mogą wpływać na efektywność tej metody nauki. W tej sekcji przyjrzymy się bliżej potencjalnym trudnościom, z jakimi mogą się spotkać osoby decydujące się na samodzielne opanowanie języka obcego.

Brak zewnętrznej motywacji i dyscypliny

Jednym z największych wyzwań w nauce samodzielnej jest utrzymanie wysokiego poziomu motywacji i dyscypliny. Bez stałej obecności nauczyciela, który nadzoruje postępy i popycha do działania, oraz braku zobowiązań wynikających z uczestnictwa w regularnych zajęciach, uczący się mogą mieć trudności z regularnym poświęcaniem czasu na naukę. To często prowadzi do zniechęcenia lub przerywania nauki po początkowym okresie entuzjazmu.

Trudności w ocenie własnych postępów

Osoby uczące się samodzielnie mogą napotkać na problemy z obiektywną oceną swoich umiejętności i postępów. Brak profesjonalnej oceny może prowadzić do błędnej autooceny, co zarówno może nadmuchać poczucie własnych umiejętności, jak i zniechęcać przez niedocenianie osiągnięć. Bez zewnętrznego feedbacku trudno jest również zidentyfikować i skorygować błędy, co może utrudniać rozwój lub prowadzić do utrwalania złych nawyków językowych.

Ograniczona możliwość praktyki językowej z innymi

Nauka samodzielna rzadko oferuje możliwość interakcji z innymi osobami w języku, który się uczymy. Brak praktycznego stosowania języka w rozmowach może ograniczać rozwój umiejętności komunikacyjnych i słuchowych. Język obcy, aby być w pełni funkcjonalnym, musi być regularnie używany i praktykowany w różnorodnych kontekstach, czego często brakuje w samodzielnej nauce.

Izolacja

Samodzielna nauka często wiąże się z izolacją, co może być trudne szczególnie dla osób, które czerpią energię z interakcji z innymi. Brak społeczności uczących się i ograniczony kontakt z innymi osobami o podobnych zainteresowaniach może nie tylko wpłynąć na motywację, ale także ograniczać wymianę wiedzy i doświadczeń, która jest cenna w procesie nauki.

Wymagana samodzielność w poszukiwaniu zasobów

Chociaż dostęp do materiałów edukacyjnych jest obecnie szeroki, odpowiedzialność za znalezienie właściwych, wiarygodnych i efektywnych zasobów spoczywa całkowicie na uczącym się. To może być przytłaczające, szczególnie na początkowych etapach nauki, gdy trudno odróżnić jakościowe materiały od tych mniej wartościowych.

Podsumowując, choć nauka samodzielna oferuje wiele atrakcyjnych korzyści, wymaga także dużo samodyscypliny, umiejętności organizacyjnych i motywacji. Rozważając tę formę nauki, warto mieć na uwadze jej potencjalne wady i zastanowić się, czy jesteśmy w stanie sobie z nimi poradzić, aby nauka była jak najbardziej efektywna.

Sekcja 5: Zalety nauki grupowej

Nauka grupowa jest ceniona za swoje interaktywne i wspierające środowisko, które może znacząco przyspieszyć proces nauki języka obcego. W tej sekcji szczegółowo omówimy kluczowe zalety, które sprawiają, że wiele osób decyduje się na tę formę edukacji.

Wzajemna motywacja i wsparcie

Jednym z najważniejszych atutów nauki w grupie jest obecność innych uczących się, którzy dzielą podobne cele i wyzwania. Taka społeczność może znacząco podnieść poziom motywacji, oferując wsparcie i zachętę w trudniejszych momentach procesu nauki. Grupowa dynamika często prowadzi do zdrowej rywalizacji, która motywuje uczestników do regularnej nauki i zaangażowania w zajęcia.

Szerokie możliwości praktycznego stosowania języka

Nauka w grupie oferuje liczne okazje do praktycznego stosowania języka poprzez konwersacje, dyskusje grupowe, projekty, prezentacje i inne interaktywne formy nauki. Takie doświadczenia są nieocenione w rozwijaniu umiejętności komunikacyjnych, ponieważ uczący się muszą realnie stosować język w różnych kontekstach, co przyspiesza zapamiętywanie i zrozumienie materiału.

Natychmiastowy feedback od nauczycieli i rówieśników

W grupowej nauce języka, uczestnicy mają bezpośredni dostęp do natychmiastowego feedbacku zarówno od nauczyciela, jak i innych uczniów. Taka bieżąca ocena pozwala szybko zidentyfikować i skorygować błędy, zrozumieć trudne koncepcje oraz poprawić wymowę i gramatykę. Feedback od rówieśników może być również inspirujący i otwierający na nowe metody nauki.

Rozwój umiejętności społecznych i kulturowych

Nauka grupowa często przynosi ze sobą dodatkowy wymiar nauki – rozwój umiejętności społecznych. Uczący się mają możliwość interakcji z osobami o różnych tle kulturowym, co nie tylko wzbogaca ich doświadczenie językowe, ale także pozwala na lepsze zrozumienie kultury, w której język jest używany. Taka wielokulturowość w klasie może prowadzić do głębszego zrozumienia niuansów językowych i kulturowych.

Dostosowanie do różnych stylów uczenia się

Kursy grupowe są zazwyczaj zaprojektowane w taki sposób, aby odpowiadać na różne style uczenia się – od wizualnych po kinestetyczne. Instruktorzy często wykorzystują różnorodne metody dydaktyczne, takie jak multimedia, gry, interaktywne quizy, które mogą przemawiać do różnych uczestników. Dzięki temu uczący się mają szansę na zrozumienie i przyswojenie materiału w sposób, który najlepiej odpowiada ich preferencjom.

Podsumowując, nauka grupowa oferuje bogate i wszechstronne środowisko, które jest nie tylko efektywne w nauce języka, ale także stymulujące i inspirujące. Warto rozważyć tę formę nauki, zwłaszcza jeśli ceni się interakcje społeczne i preferuje strukturę oraz regularność zajęć.

Sekcja 6: Wady nauki grupowej

Chociaż nauka grupowa niesie ze sobą wiele korzyści, istnieją również pewne wady, które mogą wpłynąć na efektywność i satysfakcję z tego typu edukacji. W tej sekcji omówimy potencjalne trudności związane z nauką języka obcego w grupie.

Ograniczona możliwość indywidualizacji procesu nauki

Nauka w grupie często oznacza, że program nauczania jest ustandaryzowany i musi odpowiadać potrzebom całej klasy, co może nie zawsze pasować do indywidualnych potrzeb i celów każdego uczącego się. Osoby, które szybciej przyswajają materiał, mogą czuć się zahamowane, podczas gdy osoby, które potrzebują więcej czasu na naukę, mogą czuć się przeciążone i zniechęcone.

Ryzyko dostosowania tempa nauki do najwolniejszych uczestników

W grupie edukacyjnej często tempo nauczania jest dostosowane do tych uczestników, którzy uczą się wolniej, aby wszyscy mogli nadążyć. To może frustrować uczniów, którzy są gotowi do szybszego postępu, i ograniczać ich rozwój, ponieważ nie mogą przyspieszyć zgodnie ze swoimi możliwościami.

Możliwość powstania stresu wynikającego z porównywania się z innymi

Nauka w grupie może niekiedy prowadzić do niezdrowej konkurencji lub porównywania się z innymi uczestnikami kursu. Uczący się mogą czuć presję, aby dorównać rówieśnikom lub mogą być zniechęceni, jeśli inni uczą się szybciej. Taka atmosfera może wpływać negatywnie na motywację i ogólne doświadczenie edukacyjne.

Trudności z koordynacją i logistyką

Zajęcia grupowe wymagają regularnego uczestnictwa w ustalonych terminach i godzinach, co może być trudne dla osób z napiętym harmonogramem lub innymi zobowiązaniami. Logistyka dotarcia na kursy, szczególnie w dużych miastach, może również stanowić dodatkowe wyzwanie.

Zmienność jakości interakcji

Efektywność nauki w grupie zależy również od jakości interakcji między uczestnikami. Jeśli grupa nie jest dobrze zintegrowana lub jeśli pojawią się konflikty między uczestnikami, może to zaburzyć proces nauki i zniechęcić uczących się.

Podsumowując, nauka grupowa, choć oferuje wiele korzyści związanych z interakcją społeczną i strukturą, może również nieść ze sobą wyzwania, które warto rozważyć przed podjęciem decyzji o tej formie nauki. Warto mieć na uwadze, że każda metoda nauki ma swoje plusy i minusy, a idealne rozwiązanie często zależy od indywidualnych preferencji, celów oraz okoliczności życiowych każdego uczącego się.

Sekcja 7: Analiza przypadków

Aby lepiej zrozumieć, jak nauka samodzielna i grupowa sprawdzają się w praktyce, przyjrzymy się kilku konkretnym przypadkom osób, które odniosły sukces w nauce języka obcego, stosując obie metody. Ta sekcja zawiera również opinie ekspertów językowych i nauczycieli, którzy podzielą się swoimi doświadczeniami i obserwacjami.

Przypadki sukcesu w nauce samodzielnej

Przypadek 1: Anna, programistka Anna, pracująca w międzynarodowej firmie IT, zdecydowała się na naukę języka hiszpańskiego, aby móc efektywniej współpracować z kolegami z Hiszpanii i Ameryki Łacińskiej. Ze względu na napięty grafik, wybrała samodzielną naukę, korzystając z aplikacji i kursów online. Dzięki elastyczności tej metody, Anna mogła uczyć się w dogodnych dla siebie momentach, co przyczyniło się do szybkiego osiągnięcia płynności w komunikacji.

Przypadek 2: Jakub, student Jakub, student sinologii, zdecydował się na intensywną samodzielną naukę języka chińskiego przed wyjazdem na wymianę studencką. Korzystał z książek, filmów edukacyjnych i rozmów z native speakerami za pośrednictwem internetowych platform językowych. Jego determinacja i systematyczność pozwoliły mu osiągnąć biegłość w bardzo krótkim czasie.

Przypadki sukcesu w nauce grupowej

Przypadek 3: Maria, emerytka Maria, po przejściu na emeryturę, postanowiła nauczyć się włoskiego, aby lepiej korzystać z podróży do Włoch. Zapisała się na kurs w lokalnym centrum kultury, gdzie nauka odbywała się w małej, zintegrowanej grupie. Interakcje z innymi uczestnikami oraz regularne zajęcia pozwoliły jej nie tylko opanować język, ale również znaleźć nowe hobby i przyjaciół.

Przypadek 4: Tomasz, menedżer Tomasz, menedżer w międzynarodowej korporacji, uczestniczył w grupowych warsztatach językowych organizowanych przez jego firmę. Warsztaty te skupiały się na języku biznesowym i umiejętnościach prezentacyjnych. Dzięki dynamicznym metodą nauczania i możliwości praktycznego stosowania nowych umiejętności, Tomasz znacząco poprawił swoją fluencję i pewność siebie w biznesowych rozmowach.

Wnioski ekspertów

Wielu nauczycieli i ekspertów językowych zauważa, że choć każda z metod ma swoje specyficzne zalety i wady, kluczowym elementem jest zrozumienie potrzeb i stylu nauki danego ucznia. Jak zauważa Dr Kowalski, specjalista od metodologii nauczania, „wybór metody powinien być przemyślany i dostosowany do indywidualnych preferencji, możliwości czasowych oraz celów językowych ucznia”.

Analiza tych przypadków pokazuje, że zarówno nauka samodzielna, jak i grupowa mogą być skuteczne, gdy są odpowiednio dostosowane do sytuacji i potrzeb uczącego się. Wybierając metodę nauki, warto wziąć pod uwagę swoje cele, styl uczenia się oraz dostępne zasoby, aby maksymalizować efektywność swoich wysiłków edukacyjnych.

Zakończenie analizy dwóch popularnych metod nauki języka obcego — samodzielnej i grupowej — pozwala wyciągnąć istotne wnioski na temat ich efektywności i przydatności w zależności od indywidualnych potrzeb, preferencji i kontekstu życiowego uczącego się. Poniżej przedstawiamy podsumowanie kluczowych punktów każdej metody oraz rekomendacje, które mogą pomóc w wyborze najlepszej opcji edukacyjnej.

Kluczowe punkty

Nauka samodzielna

 • Elastyczność: Idealna dla osób z nieregularnym grafikiem, umożliwia naukę w dowolnym czasie i miejscu.
 • Indywidualizacja: Pozwala na dostosowanie tempa i zawartości nauki do własnych potrzeb i zainteresowań.
 • Samodyscyplina: Wymaga wysokiego poziomu motywacji i organizacji, co może być wyzwaniem dla niektórych uczących się.
 • Ograniczona interakcja: Brak bezpośredniej komunikacji z innymi, co może hamować rozwój umiejętności komunikacyjnych.

Nauka grupowa

 • Interakcje społeczne: Stwarza okazje do ćwiczenia języka w praktyce i budowania umiejętności komunikacyjnych.
 • Struktura i regularność: Zajęcia odbywają się według ustalonego harmonogramu, co pomaga w utrzymaniu regularności nauki.
 • Wsparcie i motywacja: Bezpośredni kontakt z innymi uczącymi się i nauczycielem wzmacnia motywację.
 • Mniejsza elastyczność: Czas i miejsce nauki są ustalone, co może być ograniczeniem dla osób o zmiennych harmonogramach.

Rekomendacje

 1. Określenie własnych potrzeb: Przed podjęciem decyzji o metodzie nauki warto dokładnie zanalizować swoje cele językowe, styl uczenia się i możliwości czasowe.
 2. Eksperymentowanie z metodami: Nie ma jednej najlepszej metody nauki dla wszystkich. Warto eksperymentować z różnymi podejściami, aby znaleźć najbardziej efektywną metodę.
 3. Kombinowanie metod: Często połączenie nauki samodzielnej z elementami grupowymi (np. uczestnictwo w warsztatach czy grupach konwersacyjnych) może przynieść najlepsze rezultaty.
 4. Wykorzystanie zasobów: Niezależnie od wybranej metody, ważne jest korzystanie z dostępnych zasobów, takich jak kursy online, aplikacje, książki, czy materiały multimedialne.

Podsumowując, zarówno nauka samodzielna, jak i grupowa mają swoje miejsce w edukacji językowej i mogą być skuteczne, gdy są odpowiednio dostosowane do potrzeb i preferencji uczącego się. Kluczem do sukcesu jest świadome zarządzanie swoim procesem nauki oraz otwartość na różnorodne metody edukacyjne, które mogą wzajemnie się uzupełniać, prowadząc do osiągnięcia biegłości w nauce języka obcego.