W dzisiejszym gramatycznym odcinku zajmiemy się czasem teraźniejszym
dokonanym – Present Perfect Simple. Oto przykładowe zdanie w tym czasie:
I have done the laundry. – Zrobiłam pranie.
W skrócie, wydarzenia opisane przez ten czas umiejscowione są w
teraźniejszości, która trwa od jakiegoś czasu, albo w bardzo bliskiej przeszłości,
która dopiero co się zakończyła. Ale, po kolei

Present Perfect Simple – budowa

Czas ten składa się z osoby, operatora have/has, trzeciej formy przeszłej
czasownika oraz dopełnienia (reszty zdania).

Zdania twierdzące:

I have watered the plants*.
You have watered the plants.
He has watered the plants.
She has watered the plants.
It has watered the plants.
We have watered the plants.
You have watered the plants.
They have watered the plants.

Pytania:

Have I washed the dishes?
Have you washed the dishes?
Has he washed the dishes?
Has she washed the dishes?
Has it washed the dishes?
Have we washed the dishes?
Have you washed the dishes?
Have they washed the dishes?

Przeczenia:

I haven’t (have not) cleaned the room.
You haven’t cleaned the room.
He hasn’t (has not) cleaned the room.
She hasn’t cleaned the room.
It hasn’t cleaned the room.
We haven’t cleaned the room.
You haven’t cleaned the room.
They haven’t claened the room.

*water the plants – podlewać rośliny

Zastosowanie

 Czynność, która dopiero co się zakończyła np.
 I have visited my granny. Odwiedziłem babcię (przed chwilą).
 Jenny has written a letter. Jenny napisała list. (przed chwilą)
 Czynność, która trwa nadal, ale zaczęła się w przeszłości np.
 She has lived in New York for about two years. Ona mieszka w
Nowym Jorku od dwóch lat.
 They have been here since Sunday. Oni tu są od niedzieli.
 Mówimy o doświadczeniu życiowym bez podawania detali np.
 Mike has visited Canada once. Kiedyś Mike odwiedził Kanadę.
 Have you seen Eiffel Tower? Czy widziałeś Wieżę Eiffla?
 Czynność, która dzieje się ‘wokoło’ momentu mówienia, która obejmuje
czas mówienia i szerszy okres czasu przed i po np.
 This month I have lost 2 kilos! W tym miesiącu schudłam 2 kilo!
 This week I have worked out in gym. W tym tygodniu ćwiczę na
siłowni.

Znaczniki czasu charakterystyczne dla Present Perfect:

o this year,
o this month,
o this week.

Zwroty charakterystyczne dla czasu Present Perfect:

o Never (nigdy),
o ever (kiedykolwiek),
o since (używamy, gdy mamy dany konkretny punkt w czasie przeszłym np.
since Monday, 1992, last Saturday, May),
o for (używamy, gdy mówimy o pewnym okresie czasie np. for two weeks,
a year, five hours, six days),
o so far (jak do tej pory),
o already (już),
o just (dopiero co),

o yet (jeszcze).

Przykłady zdań:

 I haven’t been to Olsztyn so far. Nigdy nie byłam w Olsztynie jak do tej
pory.
 She has just finished reading the book. Ona dopiero co skończyła czytać
książkę.
 Ross hasn’t done the task yet. Ross jeszcze nie wykonał zadania.
 They have already texted him. Już do niego napisali.
 Janine has lived in Barcelona for three years. Janine mieszka w Barcelona
od dwóch lat.
 I have been to drawing classes since Monday. Od poniedziałku chodzę na
lekcje rysunku.
 Has Sarah ever ridden a bike? Czy Sarah kiedykolwiek jechała na
rowerze?
 Jeremy has never written a letter. Jeremy nigdy nie napisał listu.

Powodzenia w stosowaniu!

Autor: Honorata Turczyn