Present Continuous dla początkujących – Język Angielski

0
2414
3/5 - (1 vote)

Present Continuous to jeden z podstawowych czasów gramatycznych w języku angielskim, który jest niezbędny do zrozumienia i wyrażania się w tym języku. W tym artykule omówimy, jak tworzyć zdania w czasie Present Continuous, kiedy go używamy oraz jakie są najczęstsze błędy, które można popełnić.

Czym jest Present Continuous?

Present Continuous (czas teraźniejszy ciągły) używamy do mówienia o czynnościach, które dzieją się w momencie mówienia lub o sytuacjach, które są tymczasowe lub zmieniają się. Jest to czas, który pokazuje, że coś „jest w trakcie” wykonywania.

Tworzenie zdań w czasie Present Continuous

Zdania w czasie Present Continuous tworzymy za pomocą podmiotu, operatora (czasownik „to be” w odpowiedniej formie, czyli „am”, „is” lub „are”) oraz czasownika z końcówką -ing. Na przykład:

I am reading a book. (Czytam książkę.)
She is playing the piano. (Ona gra na pianinie.)
We are learning English. (Uczymy się angielskiego.)

Kiedy używamy Present Continuous?

Czas Present Continuous używamy w kilku różnych sytuacjach.

Sytuacje teraźniejsze

Głównym zastosowaniem Present Continuous jest mówienie o czynnościach, które odbywają się w momencie mówienia. Na przykład:

I am writing a blog post right now. (Teraz piszę wpis na bloga.)
She is cooking dinner. (Ona gotuje obiad.)

Sytuacje przyszłe

Czasami Present Continuous używamy również do mówienia o planach na przyszłość. Na przykład:

We are travelling to Spain next month. (W przyszłym miesiącu jedziemy do Hiszpanii.)
He is starting a new job tomorrow. (Jutro zaczyna nową pracę.)

Zmieniające się sytuacje

Innym zastosowaniem Present Continuous jest mówienie o sytuacjach, które się zmieniają lub rozwijają. Na przykład:

It is getting colder. (Robi się zimniej.)
I am becoming more confident. (Staję się pewniejszy siebie.)

Najczęstsze błędy

Poniżej przedstawiamy najczęstsze błędy, które mogą wystąpić podczas korzystania z Present Continuous.

Nieprawidłowe użycie końcówki -ing

Czasem osoby uczące się angielskiego zapominają dodać końcówkę -ing do czasownika głównego. Na przykład:

Incorrect: I am play the piano.
Correct: I am playing the piano.

Zapomnienie o operatorze

Innym błędem jest pominięcie operatora (czasownika „to be”). Na przykład:

Incorrect: She running fast.
Correct: She is running fast.

Użycie Present Continuous zamiast Present Simple

Niektóre czynności, takie jak hobby, rutyny czy stany (np. miłość, nienawiść), zwykle opisujemy za pomocą Present Simple, a nie Present Continuous. Na przykład:

Incorrect: I am liking chocolate.
Correct: I like chocolate.

Present Continuous to podstawowy czas gramatyczny w języku angielskim, który jest niezbędny do opisania czynności, które odbywają się w chwili obecnej, planów na przyszłość oraz sytuacji, które się zmieniają. Pamiętaj o dodaniu końcówki -ing do czasownika głównego, użyciu odpowiedniej formy czasownika „to be” oraz o tym, że nie wszystkie czynności można opisywać za pomocą tego czasu.

Czas Present Continuous a pytania i przeczenia

Tworzenie pytań

Pytania w czasie Present Continuous tworzymy poprzez odwrócenie kolejności operatora i podmiotu. Na przykład:

Are you working today? (Czy pracujesz dzisiaj?)
Is she coming to the party? (Czy ona przychodzi na imprezę?)

Tworzenie przeczeń

Przeczenia tworzymy poprzez dodanie słowa „not” po operatorze. Na przykład:

I am not going to the cinema. (Nie idę do kina.)
He is not feeling well. (On się nie czuje dobrze.)

Czasowniki statyczne w Present Continuous

Niektóre czasowniki w języku angielskim są z natury „statyczne” i zazwyczaj nie używamy ich w czasie Present Continuous. Są to głównie czasowniki opisujące stany emocjonalne, posiadanie, myśli i zmysły. Na przykład:

Incorrect: I am knowing the answer.
Correct: I know the answer.

Poniżej przedstawiamy niektóre z tych czasowników:

believe (wierzyć)
belong (należeć)
feel (czuć)
hate (nienawidzić)
hear (słyszeć)
know (wiedzieć)
like (lubić)
love (kochać)
see (widzieć)
smell (pachnieć)
think (myśleć)
want (chcieć)
wish (życzyć)

Jednak warto zauważyć, że niektóre z tych czasowników mogą być używane w Present Continuous, jeśli mają inną interpretację. Na przykład:

I think you’re right. (Myślę, że masz rację.) [Myśl, opinia – Present Simple]
I’m thinking about moving to Canada. (Myślę o przeprowadzce do Kanady.) [Proces myślenia – Present Continuous]

Wyjątki i nieregularności

Istnieje również kilka czasowników, które zmieniają swoją formę, kiedy dodajemy do nich końcówkę -ing. Przykłady:

die –> dying (umierać)
lie –> lying (leżeć)
tie –> tying (wiązać)

Present Continuous to podstawowy czas gramatyczny, który każdy uczący się języka angielskiego musi opanować. Chociaż może wydawać się skomplikowany, z pewnością zrozumiesz go i zaczniesz poprawnie go używać po przećwiczeniu tworzenia zdań, pytań i przeczeń oraz zapoznaniu się z nieregularnościami i czasownikami statycznymi. Pamiętaj, że nauka języka to proces, więc bądź cierpliwy i konsekwentny w swojej praktyce, a na pewno zobaczysz postępy!

Ćwiczenia z Present Continuous

Ćwiczenie 1: Uzupełnij luki odpowiednią formą czasu Present Continuous

I ___ (read) a fascinating book about history.
We ___ (plan) our summer vacation right now.
The sun ___ (shine) and the birds ___ (sing). It’s a beautiful day!
They ___ (not, watch) TV; they ___ (play) a board game.
___ (you, study) for the test tomorrow?

Ćwiczenie 2: Przekształć zdania do formy przeczącej

She is sleeping.
I am doing my homework.
The dog is barking loudly.
We are waiting for the bus.
You are eating too fast.

Ćwiczenie 3: Stwórz pytania na podstawie podanych odpowiedzi

Yes, he is playing football.
No, they are not studying at the library.
Yes, I am cooking dinner.
No, she is not reading a book.
Yes, we are watching a movie.

Present Continuous w wyrażeniach idiomatycznych

Czas Present Continuous używany jest również w kilku popularnych angielskich wyrażeniach idiomatycznych:

What’s cooking? – Idiomaticzne pytanie, które oznacza „Co się dzieje?” lub „Co się szykuje?”.
What’s eating you? – Pytanie o to, co kogoś niepokoi lub denerwuje.
Who’s calling? – Pytanie o to, kto dzwoni.

Present Continuous to podstawowy czas gramatyczny, który jest używany do opisywania akcji, które odbywają się w chwili obecnej, tymczasowych sytuacji, zmieniających się sytuacji, a także planowanych przyszłych działań. Pamiętaj, że nauka języka to proces, który wymaga cierpliwości i praktyki. Przećwiczenie nowych umiejętności, takich jak tworzenie zdań w Present Continuous, pomoże Ci zrozumieć ten czas i zwiększyć swoją płynność w języku angielskim.