Present Continuous (czas teraźniejszy ciągły) to czas, którego używamy, żeby mówić o czynnościach wykonywanych w momencie mówienia. Służy też do omawiania planów w przyszłości, ale dziś zajmiemy się tylko tym pierwszym, podstawowym użyciem.

Jak wygląda czas Present Continuous?

Osobaforma czasownika ‘być’czasownik z końcówką ‘ing’(ewentualnie) reszta zdania
Iamlisteningto music
Jasłucham muzyki teraz.

Prześledźmy teraz, jak tworzymy zdania w poszczególnych osobach. Wykorzystajmy do tego czasownik walk – chodzić.

ZDANIA TWIERDZĄCE

Na sam początek mamy zdania twierdzące:

am walking. Ja chodzę teraz.

You are walking. Ty chodzisz teraz.

He is walking. On chodzi teraz.

She is walking. Ona chodzi teraz.

It is walking. To chodzi teraz.

We are walking. My chodzimy teraz.

You are walking. Wy chodzicie teraz.

They are walking. Oni chodzą teraz.

ZDANIA PRZECZĄCE

Tak wyglądają zdania przeczące w tym czasie:

am not (‘m not) singing. Ja nie śpiewam (teraz).

You are not (aren’t) singing. Ty nie śpiewasz.

He is not (isn’t) singing. On nie śpiewa.

She is not (isn’t) singing. Ona nie śpiewa.

It is not (isn’t) singing. To nie śpiewa.

We are not (aren’t) singing. My nie śpiewamy.

PRESENT CONTINUOUS – PYTANIA I KRÓTKIE ODPOWIEDZI

Aby utworzyć pytanie, zamieniamy kolejność ‘osoba – forma czasownika ‘być’’ czyli np. you are zmienia się na are you?

Am I working? Czy ja pracuję (teraz)? Yes, I am./ No, I’m not.

Are you working? Czy ty pracujesz? Yes, you are./ No, you aren’t/you’re not.

Is he working? Czy on pracuje? Yes, he is. /No, he isn’t/is not.

Is she working? Czy ona pracuje? Yes, she is. /No, she isn’t/is not.

Is it working? Czy to pracuje? Yes, it is. /No, it isn’t/ is not.

Are we working? Czy my pracujemy? Yes, we are. /No, we aren’t/ are not.

Are you working? Czy wy pracujecie? Yes, you are. /No, you aren’t/ are not.

Are they working? Czy oni pracują? Yes, they are. /No, they aren’t/ are not.

Słowa, w których podwajamy literkę tworząc formę continuous:

Jeśli jednosylabowe słowo kończy się na spółgłoskę i jest ona poprzedzona samogłoską wtedy podwajamy końcową spółgłoskę. Przykłady:

R+U+N = U – samogłoska N – spółgłoska

 • Running (biegać)
 • Swimming (pływać)
 • Stopping (zatrzymywać)
 • Sitting (siedzieć)
 • Planning (planować)
 • Wrapping (owijać)

Charakterystyczne znaczniki czasu:

– now (teraz)

– at the moment (teraz)

– today (dziś)

– at present (obecnie)

Przykłady zdań:

 1. He is washing the window now. On myje okno teraz.
 2. She isn’t cleaning the house at the moment. Ona nie sprząta domu teraz.
 3. I am running fast. Ja szybko biegnę.
 4. We aren’t playing football. My nie gramy w piłkę nożną.
 5. They are listening to music. Oni słuchają muzyki.
 6. Is she asking a question? Czy ona zadaje pytanie?
 7. Are you working? Czy ty pracujesz?
Present Continuous – gramatyka języka angielskiego

Zadanie dla Ciebie:

Uzupełnij odpowiednią formą osoby i czasownika w czasie Present Continuous:

 1. He …………………………………. through the park (walk).
 2. We ……………………………….. English (learn).
 3. They ……………………………….. in the garden (run).
 4. My parents …………………………………. now (not work).
 5. She …………………………………. (not sleep).
 6. ………it ………………(rain)?
 7. …… she ……………….. (wash)  the dishes?

Jeśli masz jakieś problemy ze stosowaniem tego czasu lub chciałbyś poznać poprawne odpowiedzi, napisz komentarz pod artykułem. Będzie nam też miło, jak podzielisz się wrażeniami na temat tekstu, pomoże nam to w pisaniu interesujących Was treści w przyszłości. 

Częste błędy językowe w czasie Present Continuous

!! Uwaga !!

Present Continuous jest jednym z prostszych w stosowaniu czasów, ale to tylko pozory. Pamiętaj o najczęstszych błędach, jakie mogą się przytrafić w trakcie mówienia o teraźniejszości po angielsku z użyciem tego czasu:

 1. I # going to the park – brakuje formy czasownika być, w tym przypadku ‘am’. Poprawne zdanie: I AM GOING TO THE PARK.
 2. She is swim# – brakuje formy continuous w czasowniku ‘swim’. Poprawne zdanie: SHE IS SWIMMING.
 3. He #does# thinking – pomieszano tu czas simple (does) z czasem continuous (thinking). Poprawne zdanie: HE IS THINKING.

Jeśli nie miałeś wcześniej okazji zapoznać się innymi, równie ciekawymi artykułami w naszym dziale języka angielskiego, to koniecznie rozgość się tutaj.

Owocnej nauki!

Autor: H.Turczyn