Rzeczownik w Języku Portugalskim: Rodzaj Żeński i Liczba Mnoga

0
790
4/5 - (1 vote)

Studium języka portugalskiego stanowi wyzwanie i równocześnie okazję do odkrycia bogactwa kultury Portugalskiej i Brazylijskiej. Jednym z kluczowych aspektów tego języka, który może na początku wydawać się skomplikowany, jest system gramatyczny, a w szczególności zasady dotyczące rzeczowników, ich rodzaju i liczby. W tym artykule skupimy się na szczególnych aspektach rodzaju żeńskiego oraz liczby mnogiej rzeczowników w języku portugalskim.

Rzeczownik w Języku Portugalskim: Ogólny Przegląd

Zanim przejdziemy do szczegółów dotyczących rodzaju żeńskiego i liczby mnogiej, warto zrozumieć, czym jest rzeczownik w języku portugalskim. Rzeczownik (substantivo) to słowo, które oznacza osobę, zwierzę, rzecz, miejsce, zjawisko, odczucie lub ideę. Jak w wielu językach, rzeczowniki w języku portugalskim mają dwa rodzaje: męski i żeński.

Rodzaj żeński

W języku portugalskim, wiele rzeczowników kończy się na -a, co zazwyczaj wskazuje na rodzaj żeński. Niemniej jednak, istnieją też rzeczowniki, które kończą się na -ção, -dade, -tude, -ude, które są zawsze żeńskie.

Przykłady:

 • Casa (dom)
 • Floresta (las)
 • Educação (edukacja)
 • Felicidade (szczęście)

Jednakże, warto zauważyć, że istnieją wyjątki, na przykład: o mapa (mapa), mimo że kończy się na -a, to jest rodzaju męskiego.

Tworzenie liczby mnogiej rzeczowników w rodzaju żeńskim

Formowanie liczby mnogiej w języku portugalskim różni się od tego, do czego jesteśmy przyzwyczajeni w języku polskim.

Rzeczowniki kończące się na samogłoskę

Jeśli rzeczownik kończy się na samogłoskę, zazwyczaj dodajemy na końcu -s w celu stworzenia liczby mnogiej.

Przykłady:

 • Casa (dom) -> Casas (domy)
 • Floresta (las) -> Florestas (lasy)

Rzeczowniki kończące się na -ão

Rzeczowniki kończące się na -ão mają trzy możliwe zakończenia w liczbie mnogiej: -ões, -ãos, -ães. Niestety nie ma konkretnych reguł, które określałyby, które zakończenie należy zastosować, dlatego wymaga to nauki przez zapamiętywanie.

Przykłady:

 • Situação (sytuacja) -> Situações (sytuacje)
 • Mão (ręka) -> Mãos (ręce)
 • Pão (chleb) -> Pães (chleby)

Rzeczowniki kończące się na -r, -s, -z

Jeżeli rzeczownik kończy się na -r, -s, -z, to do formy liczby mnogiej dodajemy -es.

Przykłady:

 • Mulher (kobieta) -> Mulheres (kobiety)
 • País (kraj) -> Países (kraje)

Nauka rzeczowników w języku portugalskim, szczególnie w kontekście rodzaju żeńskiego i liczby mnogiej, wymaga praktyki i cierpliwości. Jednak zrozumienie tych podstawowych zasad jest niezmiernie ważne dla płynnej komunikacji. Pamiętaj, że praktyka czyni mistrza, a regularne ćwiczenia i narażenie na autentyczne materiały językowe na pewno przyniosą pożądane rezultaty. Powodzenia!

Wyjątki i nieregularności

Rodzaj żeński

W języku portugalskim, istnieje wiele wyjątków, które wymagają zapamiętania. Na przykład, niektóre rzeczowniki kończące się na -or, -ês lub -z są rodzaju żeńskiego.

Przykłady:

 • a cor (kolor)
 • a cortês (uprzejmość)
 • a vez (kolej)

Niektóre rzeczowniki zmieniają znaczenie w zależności od rodzaju, na przykład: o capital oznacza „stolicę”, a a capital oznacza „kapitał”.

Wskazówki dotyczące rodzaju żeńskiego

Chociaż nie istnieją żadne konkretne reguły, istnieją pewne wskazówki, które mogą pomóc w identyfikacji rzeczowników żeńskich:

-ção, -dade, -tude, -ude – te końcówki zazwyczaj wskazują na rodzaj żeński.

-gem, -são, -ssão – te końcówki również często wskazują na rodzaj żeński.

Przełączanie pomiędzy rodzajami

Często, można zmienić rodzaj rzeczownika, dodając lub usuwając końcową literę -a. Na przykład, professor (nauczyciel) może stać się professora (nauczycielka).

Jednakże, istnieją pewne wyjątki, na przykład artista może oznaczać zarówno mężczyznę, jak i kobietę.

Tworzenie liczby mnogiej rzeczowników w rodzaju żeńskim: Wyjątki

W przypadku rzeczowników kończących się na -s, jeśli są akcentowane na ostatniej sylabie lub są paroksytoniczne (akcent pada na przedostatnią sylabę), pozostają niezmienione w liczbie mnogiej.

Przykłady:

 • Luz (światło) -> Luzes (światła)
 • Mês (miesiąc) -> Meses (miesiące)

Język portugalski, jak każdy inny język, posiada swoje wyjątki i nieregularności. Najlepszym sposobem na opanowanie tych subtelności jest praktyka i regularne używanie języka. Pamiętaj, że błędy są częścią procesu nauki, więc nie bój się ich robić. Powodzenia!

Zastosowanie rzeczowników w rodzaju żeńskim i liczbie mnogiej w kontekście

Zrozumienie rzeczowników w rodzaju żeńskim i liczbie mnogiej jest jednym aspektem, ale ich skuteczne zastosowanie w prawdziwym kontekście językowym to kolejny krok na drodze do płynności.

Porozumiewanie się

Ważne jest, aby pamiętać, że zarówno rodzaj, jak i liczba rzeczowników muszą zgadzać się z odpowiednimi przymiotnikami, zaimkami i czasownikami. Na przykład, jeśli mówimy o dwóch kobietach (mulheres), musimy użyć formy mnogiej i żeńskiej dla odpowiednich przymiotników i czasowników:

„As mulheres estão felizes” (Kobiety są szczęśliwe)

Tutaj zarówno „estão” (forma mnoga od „estar”) jak i „felizes” (forma mnoga i żeńska od „feliz”) zgadzają się z „mulheres”.

Ćwiczenia i praktyka

Pomimo istnienia różnych reguł i wyjątków, jednym z najskuteczniejszych sposobów na opanowanie rzeczowników w rodzaju żeńskim i liczbie mnogiej w języku portugalskim jest regularne ćwiczenie i praktyka.

Ćwiczenia pisemne

Spróbuj tworzyć własne zdania z różnymi rzeczownikami w rodzaju żeńskim, zarówno w liczbie pojedynczej, jak i mnogiej. Pisz opowiadania lub krótkie eseje, koncentrując się na używaniu różnych rzeczowników w różnych kontekstach.

Ćwiczenia słuchowe

Słuchanie jest również kluczowym elementem nauki języka. Posłuchaj muzyki, podcastów, programów radiowych lub filmów w języku portugalskim. Zwróć uwagę na to, jak rodzimego języka używają rzeczowników w rodzaju żeńskim i liczbie mnogiej.

Nauka rzeczowników w rodzaju żeńskim i liczbie mnogiej w języku portugalskim może wydawać się na początku skomplikowana, ale z czasem staje się łatwiejsza. Ważne jest, aby pamiętać o regularnej praktyce i ćwiczeniach, które pomogą utrwalić zdobytą wiedzę. Pamiętaj, że każdy ma swoje tempo nauki, więc nie zniechęcaj się, jeśli początkowo napotkasz na trudności. Ciesz się procesem nauki i zobaczysz, jak szybko zaczniesz mówić płynnie w języku portugalskim!