Amerykański Angielski vs Brytyjski Angielski: Ogólne Różnice

0
382
5/5 - (1 vote)

Jeżeli kiedykolwiek zastanawiałeś się nad różnicami pomiędzy amerykańskim i brytyjskim angielskim, ten artykuł jest dla ciebie. Podczas nauki języka angielskiego, bardzo często spotykamy się z dwoma wersjami tego języka: amerykańską i brytyjską. Dla wielu osób, te różnice mogą wydawać się nieistotne, ale w rzeczywistości mają one duży wpływ na zrozumienie i komunikację w języku angielskim.

Różnice pomiędzy amerykańskim a brytyjskim angielskim mogą wprowadzać w błąd. Wiele słów ma różne znaczenia w zależności od kontekstu, w jakim są używane, a także od regionu, w którym są używane. Różnice te są jednak fascynujące i mogą nam wiele powiedzieć o kulturze i historii danego regionu.

Różnice w wymowie

Wymowa to jedna z najbardziej oczywistych różnic między amerykańskim a brytyjskim angielskim. Chociaż istnieje wiele różnic regionalnych zarówno w Wielkiej Brytanii, jak i w Stanach Zjednoczonych, można zauważyć pewne ogólne różnice.

Samogłoski

Amerykański angielski ma tendencję do bardziej „rozciągniętych” samogłosek, podczas gdy brytyjski angielski ma tendencję do „krótszych” i „szerszych” samogłosek.

R

W brytyjskim angielskim litera „r” na końcu wyrazu lub przed spółgłoską jest często pomijana. Na przykład, w słowie „car”, Brytyjczycy zwykle nie wymawiają „r” na końcu. W amerykańskim angielskim, „r” jest zawsze wymawiane.

Różnice w słownictwie

Wiele słów jest różnie używane w amerykańskim i brytyjskim angielskim. Oto kilka przykładów:

  • Amerykański Angielski: apartment, Brytyjski Angielski: flat
  • Amerykański Angielski: truck, Brytyjski Angielski: lorry
  • Amerykański Angielski: cookie, Brytyjski Angielski: biscuit

Różnice w gramatyce

Istnieją również subtelne różnice gramatyczne między tymi dwoma odmianami angielskiego. Oto kilka przykładów:

Czas teraźniejszy ciągły

W brytyjskim angielskim, czas teraźniejszy ciągły jest często używany do wyrażenia przyszłych zdarzeń, podczas gdy w amerykańskim angielskim, czas przyszły jest bardziej powszechny.

Prepozycje

Użycie prepozycji może różnić się między dwoma odmianami. Na przykład, w brytyjskim angielskim mówi się „at the weekend”, podczas gdy w amerykańskim angielskim mówi się „on the weekend”.

Amerykański i brytyjski angielski mają wiele różnic, które mogą wpływać na zrozumienie i komunikację. Kluczowym jest zrozumienie tych różnic i nauka, jak je zastosować w praktyce. Pamiętaj, że nie ma „lepszego” czy „prawdziwszego” angielskiego – obie formy są równie ważne i użyteczne, a wybór między nimi zależy od kontekstu i celu nauki.

Różnice w pisowni

Chociaż język angielski jest ten sam na całym świecie, istnieje wiele różnic w pisowni pomiędzy wariantami amerykańskim a brytyjskim. Poniżej przedstawiam kilka przykładów:

  • Amerykański Angielski: color, Brytyjski Angielski: colour
  • Amerykański Angielski: organize, Brytyjski Angielski: organise
  • Amerykański Angielski: theater, Brytyjski Angielski: theatre

Użycie litery 'z’

W amerykańskim angielskim, litery 'z’ używa się częściej niż w brytyjskim angielskim. Na przykład, w amerykańskim angielskim używamy 'realize’, podczas gdy w brytyjskim angielskim piszemy 'realise’.

Użycie litery 'u’

Wiele słów w brytyjskim angielskim zawiera literę 'u’, która jest pomijana w amerykańskim angielskim. Na przykład, w brytyjskim angielskim piszemy 'colour’, podczas gdy w amerykańskim angielskim piszemy 'color’.

Końcówki ’-re’ vs ’-er’

Wiele słów kończy się na ’-re’ w brytyjskim angielskim, podczas gdy w amerykańskim angielskim kończą się na ’-er’. Przykłady to 'centre’ (brytyjski) versus 'center’ (amerykański).

Różnice w stylu i tonie

Język angielski w Wielkiej Brytanii jest zazwyczaj bardziej formalny w porównaniu do amerykańskiego angielskiego. Brytyjski angielski skłania się ku bardziej formalnym i tradycyjnym konstrukcjom gramatycznym, podczas gdy amerykański angielski jest zwykle bardziej nieformalny i bezpośredni.

Różnice pomiędzy amerykańskim a brytyjskim angielskim są rozległe i obejmują różnice w wymowie, słownictwie, gramatyce, pisowni, a nawet stylu i tonu. Ważne jest, aby pamiętać o tych różnicach podczas nauki angielskiego, aby lepiej zrozumieć i komunikować się z native speakers z różnych regionów świata. Celem nauki języka jest przecież efektywna komunikacja, niezależnie od tego, czy rozmawiasz z Brytyjczykiem, Amerykaninem, czy kimkolwiek innym.

Różnice w zapisie daty

Inna istotna różnica między amerykańskim a brytyjskim angielskim dotyczy zapisu daty. W USA data jest zwykle zapisywana jako miesiąc-dzień-rok, natomiast w Wielkiej Brytanii jako dzień-miesiąc-rok. Przykładowo, 5 kwietnia 2023 r. w amerykańskim angielskim będzie zapisane jako April 5, 2023, podczas gdy w brytyjskim angielskim jako 5 April 2023.

Różnice w systemach liczbowych

Brytyjski angielski i amerykański angielski różnią się również w zakresie systemów liczbowych. W przypadku liczb większych niż milion, brytyjski angielski tradycyjnie korzysta z systemu liczbowego długiego, w którym bilion oznacza milion milionów (1,000,000,000,000), podczas gdy amerykański angielski używa systemu krótkiego, w którym bilion oznacza tysiąc miliardów (1,000,000,000).

Różnice w interpunkcji

Użycie cudzysłowów

W brytyjskim angielskim najpierw używa się pojedynczych cudzysłowów (”), a następnie podwójnych („”) w przypadku cudzysłowów w cudzysłowie. W amerykańskim angielskim jest odwrotnie – najpierw używa się podwójnych cudzysłowów („”) a następnie pojedynczych (”).

Użycie przecinka przed 'and’

W amerykańskim angielskim często stosuje się przecinek przed 'and’ w serii wyrazów (np. apples, oranges, and bananas), co jest znane jako „serial comma” lub „Oxford comma”. W brytyjskim angielskim przecinek ten jest zazwyczaj pomijany (np. apples, oranges and bananas).

Mimo że język angielski jest uniwersalny, warto znać różnice między jego dwoma głównymi odmianami. Dzięki temu będziesz mógł skuteczniej komunikować się z osobami anglojęzycznymi z różnych części świata, a także lepiej zrozumiesz kontekst i subtelności różnych form angielskiego, które napotkasz podczas czytania lub słuchania. Pamiętaj, że najważniejszym celem nauki języka jest efektywna komunikacja, a zrozumienie różnic między amerykańskim a brytyjskim angielskim może ci w tym pomóc.