Nie wszyscy, którzy uczą się języka angielskiego, zdają sobie sprawę z tego, jak wiele jego odmian można byłoby wymienić. Jednymi z najpopularniejszych jest British English i American English. Choć mogłoby się wydawać, że nie powinno być między nimi żadnych istotnych różnic, w rzeczywistości jest zupełnie inaczej. Jeśli zatem podejmujemy decyzję, że chcemy edukować się w zakresie wariantu amerykańskiego, musimy być czujni i zwracać uwagę na szczegóły. Pierwszym krokiem jest dobranie odpowiednich materiałów do nauki. Czym jednak różni się angielski amerykański od brytyjskiego? 

American English a British English – różnice leksykalne 

Wiele osób uczy się słówek zarówno z zakresu angielskiego amerykańskiego, jak i brytyjskiego, nie zwracając uwagi na to, do której odmiany one przynależą. Tymczasem istnieje tutaj wiele zwodniczych elementów, które mogą prowadzić do nieporozumień. Czasem różnice dotyczą odmiennego znaczenia tych samych wyrazów, a niekiedy zwyczajnie nazewnictwo określonych rzeczy jest zupełnie inne. Poniżej znaleźć można kilka przykładów. 

Polish, American English, British English, 

  • taksówka  / cab / taxi 
  • jesień /  fall /  autumn 
  • kolejka (np. ludzi w sklepie) / line /  queue 
  • ciężarówka /  truck / lorry 
  • winda / elevator /  lift 
  • mieszkanie / apartment / flat 

Są też sytuacje, w których występują dodatkowe niuanse znaczeniowe w poszczególnych słowach, które na pierwszy rzut oka znaczą to samo. Oczywiście, nie w każdej sytuacji użycie nieodpowiedniego słowa doprowadzi do tego, że zostaniemy niezrozumiani. Istnieje jednak takie ryzyko. 

Dodatkowo pamiętać należy, że w licznych przypadkach słówka amerykańskie od brytyjskich odróżnia pisownia. Wiele osób uważa, że ta pierwsza wersja zazwyczaj jest łatwiejsza. Można zaobserwować to chociażby na poniższych przykładach. 

Polish, American English, British English, 

  • kolor / color / colour 
  • katalog / catalog / catalogue 
  • program  / program / programme 
  • analizować / analyze / analyse 

American English a British English – różnice w wymowie 

Należy pamiętać również o tym, że wymowa brytyjska znacząco różni się od amerykańskiej. Wystarczy posłuchać wywiadów z aktorami z USA i porównać je z rozmowami z gwiazdami z Wielkiej Brytanii, aby dostrzec odmienny charakter obu tych akcentów. To, co jest bardzo wyraźne bez specjalnego wgłębiania się w temat, to zanikające, niemal nieobecne „r” w wariancie brytyjskim po samogłoskach. W odmianie amerykańskiej głoskę „r” wymawia się w zupełnie inny sposób, przez co jest ona w takich momentach znacznie bardziej słyszalna. Różnicę można zobaczyć też w wyrazach takich jak „dance”, czy „can’t”. W British English wyraźniej słychać „a”, zaś w American English „e”. Przypadki tego rodzaju można jednak mnożyć, dlatego właśnie podczas nauki bardzo ważne jest to, aby oswajać się z wymową wybranej przez nas opcji. 

American English a British English – różnice gramatyczne 

Również aspekt podejścia do gramatyki jest we wspomnianych odmianach języka angielskiego nieco inny. Tam, gdzie w British English stosuje się czas Present Perfect, w American English bardzo często spotkać można Past Simple. Niektórzy uważają, że wynika to z faktu obecności wielu kultur i imigrantów w Stanach Zjednoczonych, przez co obecne są tam nieraz pewne uproszczenia językowe. Warto też zwrócić uwagę na fakt, że w amerykańskim angielskim w stronie biernej bardzo często stosuje się słówko „get” zamiast tradycyjnego „be”, choć zależy to niejednokrotnie od okoliczności towarzyszących i innych czynników. 

Znajomość różnic językowych w procesie nauki 

Kiedy podejmujemy naukę języka angielskiego, często sami przed sobą nie precyzujemy, na poznaniu której z odmian nam zależy. Tymczasem wybór ten nie pozostaje bez znaczenia. Określenie wariantu, który pragniemy zgłębiać, jest bardzo ważne. Istotne jest również to, aby dokształcać się świadomie. Jeśli zatem decydujemy się na American English, powinniśmy zwracać szczególną uwagę na to, czy źródła, z których czerpiemy wiedzę, dotyczą właśnie angielskiego amerykańskiego. Utrwalanie właściwych wzorców i zorientowanie w szczegółach ma ogromną doniosłość. Jak widać, nie jest wszystko jedno, jakie słówka poznajemy, jakiego akcentu się uczymy i jakie nawyki gramatyczne w sobie wyrabiamy. Edukacja musi być procesem rozważnym i odpowiednio zorganizowanym. Dlatego właśnie właściwe dopasowanie podręczników, kursu, czy też lektora stanowi element kluczowy w planowaniu nauki. Także dobór tekstów kultury, z którymi możemy zapoznawać się w celach szkoleniowo-rozrywkowych, powinien uwzględniać specyfikę konkretnej odmiany języka. Osłuchiwanie się z preferowaną przez nas do opanowania opcją akcentu jest ważną częścią przyswajania wiedzy. Nie należy lekceważyć wspomnianych wcześniej zagadnień. Jeśli natomiast interesuje nas ogólnie angielski, trzeba pamiętać o utrwalaniu wiadomości dotyczących przynależności poszczególnych słówek, czy konstrukcji do określonej jego odmiany. Przyjęcie takiej taktyki może być wyzwaniem dla umysłu, ale jednocześnie nieraz się przydaje. Obszerna wiedza lingwistyczna może zaprocentować chociażby podczas konwersacji z osobami pochodzącymi z różnych obszarów anglojęzycznych.

 

Weronika Węgłowska