Camino de Santiago [Kamino de Santiago], czyli Droga św. Jakuba to szlak, który każdego dnia pokonują pielgrzymi z całego świata. Może być zarówno indywidualną wędrówką, jak i grupowym doświadczeniem. Przemierzanie tej często bardzo długiej i wyczerpującej drogi ma wiele osobistych znaczeń i przesłanek. Na przestrzeni lat zmieniły się metody pokonywania trasy pielgrzymki. Do praktykowanych w starożytności pieszych wędrówek dołączyły konie, rowery, a nawet samochody. Nie ma też jednej trasy pielgrzymek. Chrześcijańskie szlaki to dla jednych nowe doświadczenie życiowe, forma zwiedzania, przygoda, wyzwanie i pokonywanie słabości. Dla innych pokuta, oczyszczenie i wołanie o pomoc. 

Chrześcijański szlak pielgrzymkowy – historia Camino de Santiago

Bez względu na przesłanki, cel każdego pielgrzyma jest zawsze ten sam – dotarcie do katedry znajdującej się w Santiago de Compostela [Santiago de Kompostela] w regionie Galicji. Co właściwie znaczy Camino de Santiago dla człowieka? Bez wątpienia jego ideą i myślą przewodnią jest duchowe doświadczenie. To ważny moment w życiu wędrowców, który pozwala im oczyścić duszę i ciało oraz przygotować się na podjęcie nowych życiowych ścieżek. Ta ponad tysięczna tradycja w czasach współczesnych jest wciąż żywa i licznie praktykowana. 

Ciało św. Jakuba, jednego z 12 apostołów Jezusa Chrystusa prawdopodobnie spoczywa w miejscu, w którym dziś znajduje się właśnie katedra Santiago de Compostela. Grób Jakuba Apostoła Większego (Jakuba Pielgrzyma) został odkryty w dziewiątym wieku. Dlaczego użyliśmy słowa ,,prawdopodobnie”? Otóż sposób dotarcia ciała Jakuba na hiszpańskie ziemie związany jest od wieków powtarzaną legendą, a nie potwierdzonymi przez naukowców i historyków faktami. Legenda głosi, że ciało tragicznie zmarłego Jakuba przypłynęło do Hiszpanii w łodzi bez wioseł.   

Camino de Santiago – Z potrzeby serca i ducha

Co tak naprawdę przyciąga ludzi i skłania ich do przebycia długiej drogi do celu? Brak ustalonych, z góry narzuconych reguł. Każdy sam indywidualnie według swoich możliwości fizycznych, pragnień i dostępu czasowego wyznacza sobie drogę do przebycia.

Tutaj nie ma miejsca na konkurencję i rywalizację. To pielgrzym decyduje, ile kilometrów dziennie pokona pieszo, na rowerze bądź konno. Nikogo nie prosisz o pozwolenie i nikomu nie płacisz za pielgrzymkę. Nie ma też z góry narzuconego cennika noclegowego w przydrożnych kościołach, kaplicach, schroniskach (refugios, albergue) czy prywatnych posiadłościach wyrażających chęć przyjęcia pielgrzymów. Nikt nie odmówi wędrowcy bez pieniędzy miejsca do spania. Większość schronisk funkcjonuje w myśl zasady ,,co łaska”, a więc tak zwanej darowizny (donativo). Przez nikogo nie jesteś oceniany i nadzorowany. Pielgrzymi Drogi św. Jakuba stanowią zjednoczoną społeczność, gdzie każdy jest traktowany z sympatią i bezgraniczną życzliwością. Od początków powstania szlaku wędrowcy to jedna, wielka rodzina, która szanuje swoje słabości, możliwości i osobowość.    

Camino De Santiago – Droga św. Jakuba Hiszpania – Pielgrzymi

Muszla św. Jakuba i kostur – Symbole pielgrzymów Camino de Santiago

Droga św. Jakuba oznaczona jest muszlą i żółtą strzałką. To cenne wskazówki dla każdego pielgrzyma. Symbole te wyznaczają dalszą trasę i właściwy kierunek do celu. Taką muszlę św. Jakuba posiada każdy uczestnik wędrówki. Zazwyczaj przyczepiona jest do plecaka, płaszcza lub kapelusza pielgrzyma. Obok muszli jakubowej ,,znakami rozpoznawczymi” większości wędrowców są również: krzyż św. Jakuba, kij pielgrzymi (kostur), kapelusz, peleryna i zbiorniczek na wodę. Sam wizerunek apostoła Jakuba przedstawiany jest przez rzeźbiarzy i malarzy jako postać z pielgrzymim kijem, sakwą i muszlą. 

Oficjalny paszport pielgrzyma – Credencial del peregrino

,,Poświadczenie lub akredytacja Pielgrzyma jest dokumentem przekazywanym pielgrzymom w średniowieczu jako kierunek bezpiecznego postępowania. Dziś istnieje oficjalny model poświadczeń rozpowszechniany i akceptowany przez Biuro Pielgrzymkowe Diecezji Santiago (Oficina de Peregrinaciones de la Diócesis de Santiago)’’[1]

Niektóre stowarzyszenia w Hiszpanii i poza nią zostały oficjalnie upoważnione do rozpowszechniania własnych paszportów pielgrzyma jak np. lęborskie Stowarzyszenie św. Jakuba Apostoła w Lęborku. Dużym udogodnieniem dla polskich pielgrzymów jest uwzględnienie w oficjalnej wersji Paszportu na ogólnej mapie Europy głównych dróg na terenie Polski. Oprócz tego w środku dokumentu otwierającego się w formie akordeonu znajdziemy między innymi: miejsce na dane personalne pielgrzyma, pola na 48 pieczątek oraz modlitwę i błogosławieństwo pielgrzyma.  

Camino De Santiago – muszle symbol pielgrzymów

Samemu czy w towarzystwie? 

Tak naprawdę wszystko zależy od naszych pragnień i potrzeb serca. Odpowiedź na to pytanie nigdy nie jest oczywista i jednoznaczna. Jedni podczas samotnych wędrówek próbują odnaleźć siebie. Usłyszeć swój wewnętrzny głos. Poznać siebie. Zrozumieć swoje emocje. Inni szukają przestrzeni. Muszą uporać się ze stratą bliskiej osoby, z poczuciem porażki, czy też głęboko skrywanymi problemami.

Kolejną grupę stanowią pielgrzymi, którzy szukają kontaktu z innymi. Dla nich to czas na rozmowę, dzielenie się troskami oraz korzystanie ze wskazówek i doświadczeń poznanych ludzi. Wszystko to w przestrzeni wyzbytej agresji, stresu, oceniania i rywalizacji.

Wielu pielgrzymów decyduje się także na przebycie szlaku z bliską osobą. Nie ma reguł określających ilość osób w grupie, choć przyjmuje się, że są to zazwyczaj kilkuosobowe grupy.

Pamiętaj, że nie ma absolutnie żadnej granicy wiekowej w przypadku pielgrzymki do Santiago de Compostela. Ten szlak jest dla wszystkich, a jedynym wymogiem jest chęć i motywacja do osiągnięcia celu. Na drodze spotkasz osoby w różnym wieku i kondycji fizycznej. Ludzie zmagający się z ciężkimi chorobami, rodziny z dziećmi, osoby niepełnosprawne, sportowcy i z pozoru zwykłe postaci, które w głębi serca, jak nikt inny potrzebują duchowego oczyszczenia i zrozumienia sensu swojego istnienia. Jednym słowem, Camino De Santiago jest dla Ciebie i dla mnie – jest dla Nas.  

Autor: Sylwia Wójcik

Źródła:

caminosantiago.org

caminosantiago.consumer[1] https://oficinadelperegrino.com/peregrinacion/la-credencial/