Różnice między portugalskim brazylijskim a europejskim

0
586
5/5 - (1 vote)

Język portugalski, będący szóstym najczęściej używanym językiem na świecie, ma dwie główne odmiany: brazylijską i europejską. Choć są to odmiany tego samego języka, istnieją między nimi pewne różnice, które mogą wpływać na zrozumienie i komunikację. W tym artykule porównamy te dwie odmiany pod kątem wymowy, gramatyki i słownictwa.

1. Wymowa

a) Samogłoski

W wymowie, portugalski europejski ma tendencję do zamykania samogłosek na końcach słów, podczas gdy portugalski brazylijski utrzymuje je otwarte. Na przykład, słowo 'porta’ (drzwi) byłoby wymawiane jako 'port’ w Portugalii, ale 'porta’ w Brazylii.

b) Konsonanty

W przypadku konsonantów, portugalski brazylijski często zmienia 'de’ i 'te’ na 'dʒi’ i 'tʃi’, co jest podobne do angielskich 'gee’ i 'chee’. Na przykład, 'cidade’ (miasto) jest wymawiane jako 'cidaʒi’ w Brazylii, a 'cidade’ w Portugalii.

c) Akcenty

Akcenty również różnią się między dwiema odmianami. W portugalskim brazylijskim akcent jest zazwyczaj na przedostatniej sylabie słowa, podczas gdy w portugalskim europejskim może padać na ostatnią sylabę.

2. Gramatyka

a) Użycie czasów przeszłych

Jedną z najbardziej widocznych różnic w gramatyce między portugalskim brazylijskim a europejskim jest użycie czasów przeszłych. W Portugalii, czas przeszły doskonały (passado perfeito) jest powszechnie używany w mowie potocznej, podczas gdy w Brazylii jest to rzadkość i zamiast tego częściej używany jest czas przeszły niedokonany (pretérito imperfeito).

b) Tratamento

„Tratamento” odnosi się do różnych form adresowania się do innych osób. W portugalskim europejskim jest kilka formalnych i nieformalnych form, takich jak „tu” (ty, nieformalne), „você” (pan/pani, formalne), „o senhor/a senhora” (pan/pani, bardzo formalne). W Brazylii dominuje jednak forma „você”, a „tu” jest rzadziej używane i często łączone z formą trzeciej osoby liczby pojedynczej.

3. Słownictwo

a) Słowa unikalne dla każdej odmiany

Wiele słów jest unikalnych dla każdej odmiany portugalskiego. Na przykład, „ônibus” oznacza autobus w Brazylii, podczas gdy w Portugalii używane jest słowo „autocarro”. Podobnie, „geladeira” oznacza lodówkę w Brazylii, podczas gdy w Portugalii używane jest słowo „frigorífico”.

b) Anglicyzmy

Portugalski brazylijski częściej przyjmuje anglicyzmy niż portugalski europejski. Na przykład, „team” w Brazylii to „time”, podczas gdy w Portugalii jest to „equipa”.

Podsumowując, choć portugalski brazylijski i europejski są odmianami tego samego języka, istnieją istotne różnice między nimi. Zrozumienie tych różnic jest kluczowe dla efektywnej komunikacji i nauki języka.

4. Idiomy i zwroty

a) Idiomy

Portugalski brazylijski i europejski mają swoje unikalne idiomy, które mogą być niezrozumiałe dla osób mówiących inną odmianą. Na przykład, w Portugalii zwrot „não é pêra doce” (to nie jest słodka gruszka) oznacza, że coś nie jest łatwe. Tymczasem w Brazylii, podobny zwrot to „não é mole não” (to nie jest miękkie), co ma podobne znaczenie.

b) Zwroty grzecznościowe

Zwroty grzecznościowe także różnią się między tymi dwoma odmianami. Na przykład, w Brazylii, aby podziękować, często mówi się „obrigado” (dla mężczyzn) lub „obrigada” (dla kobiet), podczas gdy w Portugalii częściej używane jest „obrigado” niezależnie od płci mówiącego.

5. Ortografia

a) Ortografia

Ortografia w portugalskim brazylijskim i europejskim jest w większości taka sama, z wyjątkiem niektórych wyrazów, które są pisane inaczej. Na przykład, „ação” (akcja) w Brazylii jest pisane jako „acção” w Portugalii.

b) Spójniki

Użycie spójników również różni się między tymi dwiema odmianami. Na przykład, w Brazylii, „se não” (jeśli nie) jest często skracane do „senão”, podczas gdy w Portugalii te dwa wyrazy są zwykle używane oddzielnie.

6. Zrozumienie wzajemne

a) Zrozumienie wzajemne

Pomimo tych różnic, mówcy portugalskiego brazylijskiego i europejskiego zazwyczaj rozumieją się wzajemnie. Jednak mogą napotkać pewne trudności w zrozumieniu niektórych słów, zwrotów i idiomów, które są unikalne dla każdej odmiany.

Różnice między portugalskim brazylijskim a europejskim obejmują wymowę, gramatykę, słownictwo, idiomy i zwroty oraz ortografię. Mimo to, mówcy obu odmian zazwyczaj rozumieją się wzajemnie. To pokazuje, jak ważne jest zrozumienie różnic między odmianami języka, zwłaszcza jeśli chodzi o naukę i komunikację w języku portugalskim. Bez względu na to, którą odmianę wybierzesz do nauki, zrozumienie tych różnic pozwoli Ci lepiej komunikować się z mówcami portugalskiego na całym świecie.

7. Jakie odmiany wybrać do nauki?

a) Zależy od celu

Wybór między portugalskim brazylijskim a europejskim zależy od Twojego celu. Jeżeli planujesz podróżować lub pracować w Brazylii, nauka portugalskiego brazylijskiego jest oczywistym wyborem. Jeżeli z drugiej strony Twoje plany koncentrują się na Portugalii lub krajach afrykańskich, gdzie mówi się w portugalskim europejskim, to ta odmiana będzie dla Ciebie lepsza.

b) Zależy od dostępności materiałów

Może to również zależeć od dostępności materiałów do nauki. Portugalski brazylijski jest częściej nauczany poza krajami portugalskojęzycznymi i może być łatwiej dostępny w podręcznikach i kursach online.

8. Zrozumienie kultury

a) Kontekst kulturowy

Ważne jest również zrozumienie, że różnice między tymi dwiema odmianami języka portugalskiego wynikają z różnic kulturowych. Kultura Brazylii jest inna niż kultura Portugalii, co wpływa na sposób, w jaki język jest używany. Na przykład, Brazylijczycy są znani z tego, że są bardziej bezpośredni i emocjonalni w swoim stylu komunikacji, co odzwierciedla się w ich użyciu języka.

b) Znaczenie kontekstu społecznego

Kontekst społeczny jest również ważny. Na przykład, używanie formy „tu” może być postrzegane jako niegrzeczne w niektórych sytuacjach w Brazylii, podczas gdy w Portugalii jest to norma. Zrozumienie tych niuansów kulturowych i społecznych jest kluczowe dla efektywnej komunikacji.

9. Czy mogę się nauczyć obu odmian?

a) Nauka obu odmian

Oczywiście, możliwe jest nauczenie się obu odmian języka portugalskiego, zwłaszcza jeśli masz zamiar podróżować zarówno do Brazylii, jak i do Portugalii. Może to jednak być bardziej wymagające, ponieważ musisz nauczyć się dwóch różnych systemów gramatycznych i słownictwa. Kluczem jest skupienie się na jednej odmianie na początku, a następnie nauka drugiej, kiedy już poczujesz się komfortowo z pierwszą.

b) Przejście między odmianami

Pamiętaj, że mówcy portugalskiego zazwyczaj są elastyczni i zrozumieją Cię, niezależnie od tego, którą odmianę używasz. Ważne jest jednak, aby być świadomym tych różnic, aby uniknąć nieporozumień i błędów.

Różnice między portugalskim brazylijskim a europejskim są zarówno fascynujące, jak i ważne do zrozumienia dla każdego, kto chce nauczyć się tego języka. Wybór między tymi dwiema odmianami zależy od Twoich osobistych celów, dostępności materiałów do nauki i zrozumienia kontekstu kulturowego. Bez względu na to, którą odmianę wybierzesz, nauka portugalskiego to wspaniała podróż, która otworzy Ci drzwi do bogatej i zróżnicowanej kultury portugalskojęzycznej na całym świecie.