Liczby po angielsku: Klucz do skutecznej komunikacji

0
234
4/5 - (1 vote)

Angielski jest językiem globalnym, a znajomość liczb w tym języku to fundament nie tylko w edukacji, ale i w codziennym życiu. Liczby po angielsku, czyli numery, mają szerokie zastosowanie – od podstawowych transakcji po zaawansowane dyskusje naukowe. Aby skutecznie komunikować się po angielsku, niezbędne jest zrozumienie, jak piszemy i kiedy stosujemy liczebniki główne.

Podstawy: Liczby od 0 do 20

Zacznijmy od podstaw. Liczby od 0 do 20 w języku angielskim to pierwszy krok w nauce liczebników. Są one unikalne i wymagają zapamiętania, gdyż stanowią fundament dla tworzenia większych liczb. Oto one:

 • 0 – zero
 • 1 – one
 • 2 – two
 • 3 – three
 • 4 – four
 • 5 – five
 • 6 – six
 • 7 – seven
 • 8 – eight
 • 9 – nine
 • 10 – ten
 • 11 – eleven
 • 12 – twelve
 • 13 – thirteen
 • 14 – fourteen
 • 15 – fifteen
 • 16 – sixteen
 • 17 – seventeen
 • 18 – eighteen
 • 19 – nineteen
 • 20 – twenty

Liczby dziesiątkowe: 21 do 99

Gdy już opanujemy podstawowe liczby, możemy przejść do tworzenia liczby dziesiątkowe. W angielskim, liczby od 21 do 99 tworzy się poprzez połączenie liczebnika dziesiątkowego (twenty, thirty, forty, itd.) oraz jedności, oddzielając je myślnikiem. Na przykład:

 • 21 – twenty-one
 • 32 – thirty-two
 • 45 – forty-five
 • 58 – fifty-eight
 • 67 – sixty-seven
 • 79 – seventy-nine
 • 83 – eighty-three
 • 96 – ninety-six

Setki, tysiące i większe liczby

Angielskie liczebniki główne obejmują również setki (hundreds), tysiące (thousands), a także większe jednostki jak miliony (millions) czy miliardy (billions). Tutaj zasady są bardziej systematyczne. Na przykład:

 • 100 – one hundred
 • 1,000 – one thousand
 • 20,000 – twenty thousand
 • 1,000,000 – one million
 • 1,000,000,000 – one billion

Podczas tworzenia większych liczb, ważne jest, aby pamiętać o umieszczaniu spójnika „and” przed ostatnią częścią liczby, jeśli jest ona mniejsza niż sto. Na przykład:

 • 150 – one hundred and fifty
 • 2,205 – two thousand two hundred and five

Zasady pisowni liczb

W języku angielskim istnieje kilka kluczowych zasad dotyczących pisowni liczb:

 1. Używanie myślników: Myślniki stosujemy w liczbach od 21 do 99 (np. forty-five, sixty-seven).
 2. Spójnik 'and’: W liczbie powyżej 100, spójnik 'and’ używamy przed ostatnią częścią liczby, jeśli jest ona mniejsza niż sto (np. one hundred and twenty-four).
 3. Przecinki: W dużych liczbach przecinek stosujemy co trzy cyfry, zaczynając od prawej strony (np. 1,234; 56,789).

Kiedy stosujemy liczebniki główne?

Liczebniki główne stosujemy w wielu różnych sytuacjach, takich jak:

 • Podczas liczenia: I have three apples.
 • Podczas określania ilości: There are twenty-four students in the class.
 • W datach i godzinach: Today is the tenth of March. The train leaves at five fifteen.
 • W adresach i numerach telefonów: My address is 221B Baker Street. My phone number is seven, six, three, two, one, zero.

Znajomość liczb po angielsku to klucz do płynnej komunikacji w wielu aspektach życia. Od podstawowych liczb po skomplikowane numery, każdy element ma swoje miejsce i zasady w języku angielskim. Zrozumienie, jak piszemy i kiedy stosujemy liczebniki główne, jest niezbędne dla każdego, kto chce skutecznie posługiwać się językiem angielskim.

Liczebniki główne w praktyce: Zastosowanie w życiu codziennym

Mając już podstawową wiedzę na temat liczb po angielsku, warto zastanowić się, jak możemy wykorzystać liczebniki główne w codziennych sytuacjach. Oto kilka praktycznych przykładów:

Zakupy i transakcje

Podczas robienia zakupów, szczególnie w krajach anglojęzycznych, umiejętność komunikowania się za pomocą liczb jest niezbędna. Czy to pytanie o cenę (How much is this?), określanie ilości (I need five apples), czy dokonywanie płatności (That will be twenty-three dollars), liczebniki są wszechobecne.

Podróże i orientacja w terenie

Podczas podróży, zwłaszcza w obcym kraju, często korzystamy z liczb. Może to być pytanie o numer autobusu (Which bus goes to the city center?), numer pokoju w hotelu (I have a reservation for room one hundred and two), czy nawet odległości (How far is the nearest gas station?).

Praca i edukacja

W środowisku zawodowym i akademickim, liczebniki znajdują zastosowanie w wielu kontekstach, od prezentacji i analiz danych (Our company has seen an increase of fifteen percent), przez organizację spotkań (Let’s meet on the twenty-fifth), po opis wyników badawczych.

Rozrywka i media

Również w świecie rozrywki i mediów liczebniki są nieodzowne. Może to być numer kanału telewizyjnego, wyniki sportowe, rankingi filmów, czy nawet śledzenie list przebojów (This song is number one on the charts).

Ćwiczenia praktyczne z liczebnikami głównymi

Aby lepiej opanować liczebniki główne w języku angielskim, warto ćwiczyć ich używanie w różnych sytuacjach. Oto kilka ćwiczeń, które mogą pomóc w praktycznej nauce:

 1. Zakupy: Próbuj przeliczać ceny produktów na zakupach, używając angielskich liczebników.
 2. Podróże: Planując podróż, używaj liczb do określania czasu wyjazdu, przyjazdu, numerów lotów czy pociągów.
 3. Gry liczbowe: Gry takie jak sudoku czy krzyżówki liczbowe mogą być świetnym sposobem na praktykowanie liczb.
 4. Konwersacje: Ćwicz używanie liczebników w codziennych rozmowach, np. opisując ilość osób w rodzinie, piętro, na którym mieszkasz, czy wiek.

Opanowanie liczebników głównych w języku angielskim otwiera drzwi do płynnej i efektywnej komunikacji w wielu aspektach życia. Praktyka i regularne używanie tych elementów językowych z pewnością przyczynią się do wzrostu pewności siebie i komfortu w używaniu języka angielskiego.

W kolejnych częściach naszej serii edukacyjnej będziemy kontynuować eksplorację angielskiego słownictwa i gramatyki, oferując coraz więcej narzędzi i wskazówek, które pomogą w dalszej nauce i doskonaleniu umiejętności językowych.

 1. Więcej informacji na stronie: https://www.instalacjepoznan.pl