Liczebniki porządkowe w języku angielskim: Klucz do efektywnej komunikacji

0
161
5/5 - (1 vote)

Język angielski, znany ze swojej elastyczności i globalnego zasięgu, posiada różnorodne struktury gramatyczne, które umożliwiają precyzyjną i efektywną komunikację. Jednym z takich elementów są liczebniki porządkowe, które odgrywają kluczową rolę w wyrażaniu kolejności, hierarchii i priorytetów. Zrozumienie ich budowy i zastosowania jest niezbędne dla każdego, kto chce biegle posługiwać się językiem angielskim.

Podstawy liczebników porządkowych

Liczebniki porządkowe w angielskim służą do określania pozycji lub kolejności elementów w zestawieniu. W przeciwieństwie do liczebników głównych (cardinal numbers), które wskazują na ilość (np. one, two, three), liczebniki porządkowe wskazują na kolejność (np. first, second, third).

Tworzenie liczebników porządkowych

Zasada tworzenia liczebników porządkowych w angielskim jest stosunkowo prosta i regularna. Dla większości liczb wystarczy dodać końcówkę „-th” do odpowiedniego liczebnika głównego. Na przykład:

 • Four (cztery) → Fourth (czwarty)
 • Six (sześć) → Sixth (szósty)
 • Eleven (jedenaście) → Eleventh (jedenasty)

Jednak istnieją wyjątki od tej reguły, szczególnie w przypadku pierwszych trzech liczebników:

 • One (jeden) → First (pierwszy)
 • Two (dwa) → Second (drugi)
 • Three (trzy) → Third (trzeci)

Ponadto, w przypadku liczb złożonych, końcówkę „-th” dodaje się tylko do ostatniego elementu liczby:

 • Twenty-one (dwadzieścia jeden) → Twenty-first (dwudziesty pierwszy)
 • Sixty-three (sześćdziesiąt trzy) → Sixty-third (sześćdziesiąty trzeci)

Użycie „the” przed liczebnikami porządkowymi

W języku angielskim, przed liczebnikami porządkowymi często stosuje się określony artykuł „the”. Jest to szczególnie powszechne, gdy mówimy o konkretnej pozycji lub miejscu w kolejności:

 • The first day of school (Pierwszy dzień szkoły)
 • The third chapter in the book (Trzeci rozdział w książce)

Jednakże, w niektórych kontekstach, zwłaszcza w wyrażeniach ustalonych lub tytułach, artykuł „the” może być pominięty:

 • World War First (Pierwsza Wojna Światowa)
 • Queen Elizabeth Second (Królowa Elżbieta Druga)

Zastosowanie liczebników porządkowych

Liczebniki porządkowe mają szerokie zastosowanie w języku angielskim, zarówno w mowie, jak i piśmie. Oto kilka przykładów ich praktycznego użycia:

W datowaniu

Jednym z najczęstszych zastosowań liczebników porządkowych jest wskazywanie dni miesiąca w datach:

 • My birthday is on the 20th of April. (Moje urodziny są 20 kwietnia.)

W kolejności wydarzeń lub etapów

Liczebniki porządkowe są niezastąpione, gdy opisuje się kolejność zdarzeń lub etapów procesu:

 • The first step in solving this problem is… (Pierwszym krokiem w rozwiązaniu tego problemu jest…)

W sportach i zawodach

W sportach, liczebniki porządkowe określają pozycje zawodników na mecie lub w rankingach:

 • He finished the race in third place. (Zakończył wyścig na trzecim miejscu.)

W literaturze i sztuce

Liczebniki porządkowe są używane do określania kolejności rozdziałów, aktów w sztukach teatralnych, czy sekwencji w filmach:

 • Chapter Fifth of the novel introduces a new character. (Piąty rozdział powieści wprowadza nową postać.)

Ćwiczenia z liczebnikami porządkowymi

Aby lepiej opanować liczebniki porządkowe, warto ćwiczyć ich użycie w różnych kontekstach. Oto kilka ćwiczeń:

 1. Przekształć liczebniki główne na porządkowe: Zamień liczby od 1 do 20 na liczebniki porządkowe i zapisz je zarówno w formie słownej, jak i cyfrowej.
 2. Stwórz zdania z liczebnikami porządkowymi: Użyj liczebników porządkowych w zdaniach, opisując kolejność wydarzeń w swoim typowym dniu lub kolejność ulubionych książek w serii.
 3. Zidentyfikuj i popraw błędy: Przejrzyj teksty w języku angielskim, szukając błędów w użyciu liczebników porządkowych, i spróbuj je poprawić.

Podsumowując, liczebniki porządkowe są nieodłącznym elementem języka angielskiego, umożliwiającym precyzyjne określenie kolejności i hierarchii. Ich zrozumienie i właściwe stosowanie jest kluczowe dla efektywnej komunikacji w wielu aspektach życia codziennego oraz zawodowego. Praktykowanie i zapoznanie się z zasadami ich tworzenia i użycia to niezbędny krok w drodze do biegłości w języku angielskim.

Rozszerzone zastosowanie liczebników porządkowych

Oprócz typowych kontekstów, liczebniki porządkowe w języku angielskim mają także inne, bardziej specyficzne zastosowania, które warto poznać.

W naukach i badaniach

W naukach ścisłych i humanistycznych, liczebniki porządkowe są używane do klasyfikacji i organizacji danych oraz teorii:

 • The third law of thermodynamics (Trzecie prawo termodynamiki)
 • Piaget’s fourth stage of cognitive development (Czwarty etap rozwoju poznawczego Piageta)

W życiu codziennym

W codziennych sytuacjach, takich jak planowanie spotkań czy ustalanie harmonogramów, liczebniki porządkowe są niezastąpione:

 • Let’s meet on the first Monday of next month. (Spotkajmy się w pierwszy poniedziałek przyszłego miesiąca.)

W kulturze i tradycji

W tradycjach kulturowych i religijnych, liczebniki porządkowe odgrywają istotną rolę w określaniu dat i wydarzeń:

 • The fourth of July (Czwartego lipca – Dzień Niepodległości w USA)
 • The second coming of Christ (Drugie przyjście Chrystusa)

Znaczenie liczebników porządkowych w nauce języków

Dla osób uczących się języka angielskiego, opanowanie liczebników porządkowych jest ważnym krokiem w nauce. Nie tylko poprawiają one płynność w mówieniu i pisaniu, ale także pomagają w zrozumieniu tekstów i wypowiedzi. Oto kilka wskazówek, jak skutecznie nauczyć się i nauczać liczebników porządkowych:

 1. Integracja z codziennym słownictwem: Ćwicz użycie liczebników porządkowych w codziennych sytuacjach, jak opisywanie dat, planowanie zdarzeń czy czytanie rozdziałów książek.
 2. Gry i aktywności interaktywne: Używaj gier językowych i quizów, aby uczynić naukę liczebników porządkowych bardziej angażującą i zabawną.
 3. Kontekstualizacja: Ucz się liczebników porządkowych w kontekście realnych sytuacji i tekstów, aby lepiej zrozumieć ich zastosowanie.
 4. Narzędzia multimedialne: Korzystaj z aplikacji edukacyjnych, filmów i innych multimediów, aby zobaczyć liczebniki porządkowe w akcji.

Znajomość liczebników porządkowych w języku angielskim jest niezbędna dla każdego, kto chce płynnie komunikować się i efektywnie funkcjonować w anglojęzycznym świecie. Od prostych codziennych zadań, poprzez złożone dyskusje naukowe, po kulturę i tradycję – liczebniki porządkowe są wszechobecne i niezwykle ważne. Ich nauka, choć może wydawać się prosta, otwiera drzwi do głębszego zrozumienia i skuteczniejszego wykorzystania języka angielskiego.

 1. Więcej informacji na stronie: https://www.colina.pl