Godziny po Angielsku i Inne Pojęcia Związane z Czasem

0
169
5/5 - (1 vote)

Zrozumienie i prawidłowe wyrażanie czasu w języku angielskim jest kluczowe dla każdego, kto chce płynnie komunikować się w tym języku. Ten artykuł przybliży Ci nie tylko podstawowe zasady mówienia o godzinach po angielsku, ale także inne ważne aspekty związane z czasem, takie jak dni tygodnia, miesiące, a nawet wyrażenia idiomatyczne.

Podstawy: Godziny i Minuty

W języku angielskim czas wyraża się w dwojaki sposób: za pomocą systemu 12-godzinnego (am/pm) oraz 24-godzinnego, który jest bardziej popularny w krajach europejskich. Oto kilka przykładów:

 • 7:00 – „Seven o’clock” (w formacie 12-godzinnym) lub „Seven hundred hours” (w formacie 24-godzinnym).
 • 15:45 – „Quarter to four” (w formacie 12-godzinnym) lub „Fifteen forty-five” (w formacie 24-godzinnym).

Ważne jest, aby pamiętać o dodawaniu „am” (przed południem) lub „pm” (po południu) w systemie 12-godzinnym, aby uniknąć nieporozumień.

Dni Tygodnia i Miesiące

Znajomość dni tygodnia i miesięcy po angielsku jest równie ważna. Dni tygodnia zaczynają się zawsze od wielkiej litery. Są to: Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, i Sunday.

Miesiące, takie jak January, February, March, itd., również zawsze piszemy z wielkiej litery. Warto też zapamiętać, że angielski język nie używa zbyt często skróconych form nazw miesięcy.

Różne Sposoby Mówienia o Czasie

Istnieje wiele wyrażeń związanych z czasem, które mogą być przydatne:

 • „In the nick of time” – oznacza dokładnie na czas, w ostatniej chwili.
 • „Once in a blue moon” – bardzo rzadko.
 • „Around the clock” – cały czas, bez przerwy.

Ponadto, istnieją idiomy związane z czasem, takie jak „Time flies when you’re having fun” (czas szybko mija, gdy dobrze się bawisz), które są często używane w codziennej konwersacji.

Daty i Wydarzenia

Daty są zwykle wyrażane w formacie „dzień miesiąc rok”, na przykład 5th May 2023. Ważne jest, aby pamiętać o dodawaniu końcówki „-th”, „-st”, „-nd” lub „-rd” do liczby dni. W języku angielskim, podczas mówienia o dacie, miesiąc zawsze wymienia się przed dniem, np. „May 5th” a nie „5th of May”.

W kontekście wydarzeń i świąt, wiele z nich ma swoje nazwy, jak „Christmas” (Boże Narodzenie), „Easter” (Wielkanoc), czy „Thanksgiving” (Święto Dziękczynienia), które są głęboko zakorzenione w kulturze angielskojęzycznej.

Ćwiczenia i Przykłady

Aby ułatwić naukę, warto wprowadzić regularne ćwiczenia, takie jak:

 1. Praktykowanie wymowy godzin i dat.
 2. Tworzenie zdań z wykorzystaniem różnych wyrażeń związanych z czasem.
 3. Ćwiczenia ze słuchania, aby lepiej rozumieć wymowę i akcent.

Przykładowe zdania:

 • „I have a meeting at half past three in the afternoon” – Mam spotkanie o wpół do czwartej po południu.
 • „Her birthday is on April 21st” – Jej urodziny są 21 kwietnia.

Podsumowując, umiejętność mówienia o czasie w języku angielskim jest niezbędna dla każdego, kto chce płynnie i efektywnie komunikować się w tym języku. Od podstawowych godzin, przez dni tygodnia i miesiące, aż po bardziej złożone wyrażenia i idiomy – każdy aspekt ma swoje miejsce w nauce języka angielskiego. Regularne ćwiczenia i zapoznanie się z różnymi sposobami wyrażania czasu znacząco pomogą w osiągnięciu płynności językowej.

Znaczenie Precyzji w Wyrażaniu Czasu

Wyrażanie czasu z precyzją jest niezwykle ważne w wielu aspektach życia, od umawiania spotkań po rozumienie rozkładów jazdy. W języku angielskim istnieją różne sposoby na podkreślenie precyzji czasu, na przykład:

 • „Sharp” – używane, gdy chcemy podkreślić, że wydarzenie ma rozpocząć się dokładnie o określonej godzinie, np. „The meeting starts at 9:00 sharp”.
 • „Around” lub „about” – gdy czas jest przybliżony, np. „I’ll be there around 5:00”.

Strefy Czasowe

Rozmawiając z osobami z różnych części świata, ważne jest, aby być świadomym stref czasowych. W języku angielskim często używa się skrótów, takich jak GMT (Greenwich Mean Time), EST (Eastern Standard Time), czy PDT (Pacific Daylight Time), aby określić czas w konkretnej lokalizacji. Zrozumienie tych skrótów i różnic czasowych jest kluczowe w globalnej komunikacji.

Sezony i Wyrażenia Związane z Czasem Roku

W języku angielskim istnieją także określenia czterech pór roku: spring (wiosna), summer (lato), autumn lub fall (jesień) i winter (zima). Każda z nich ma charakterystyczne cechy i związane z nią wyrażenia, takie jak „spring cleaning” (generalne porządki wiosenne) czy „winter wonderland” (zimowa kraina cudów).

Czas w Literaturze i Kulturze

Czas jest również ważnym motywem w literaturze i kulturze angielskojęzycznej. Przykłady takie jak „Father Time” (personifikacja czasu) czy „tempus fugit” (łacińskie powiedzenie oznaczające „czas ucieka”) podkreślają uniwersalne znaczenie czasu w różnych kontekstach kulturowych.

Praktyczne Zastosowania

W codziennym życiu, umiejętność mówienia o czasie jest niezbędna. Obejmuje to umiejętność umawiania spotkań, planowania wydarzeń, czytania rozkładów jazdy i programów telewizyjnych. Dla osób uczących się języka angielskiego, praktyczne zastosowanie tej wiedzy jest nieocenione.

Mówienie o czasie w języku angielskim obejmuje znacznie więcej niż tylko umiejętność podawania godzin. Obejmuje to zrozumienie i stosowanie różnych wyrażeń związanych z czasem, zrozumienie kulturowych aspektów czasu oraz umiejętność efektywnego planowania i komunikacji. Regularna praktyka i zrozumienie tych elementów są kluczowe dla każdego, kto chce osiągnąć płynność w języku angielskim.

W tym kontekście, prowadzenie dziennika, w którym zapisuje się różne wyrażenia i idiomatyczne użycia czasu, może być świetnym sposobem na praktykę i rozszerzenie swoich umiejętności językowych. Ponadto, aktywne słuchanie i uczestnictwo w konwersacjach z native speakerami pozwoli na lepsze zrozumienie i wykorzystanie tych wyrażeń w praktyce.

Tym samym, nauka wyrażania czasu po angielsku jest nie tylko krokiem w kierunku biegłości językowej, ale również oknem na kulturę i sposób myślenia anglojęzycznych społeczności.

 1. Więcej informacji na stronie: https://okdieta.pl