W rozmowie w języku angielskim możesz spotkać się z konstrukcją, która pozwoli szybko ustosunkować się do tego, czy robiłeś bądź nie robiłeś czegoś, o czym mówi Twój rozmówca. Wystarczy do tego poprawne wykorzystanie krótkich potwierdzeń too/so/neither/either.

 

Potwierdzenie zdania twierdzącego

Jeśli chcesz zgodzić się z pozytywnym stwierdzeniem wyrażonym przez twojego rozmówcę, możesz wykorzystać w tym celu dwie konstrukcje. Pierwszą z nich, którą z pewnością znasz, jest too. Chcąc stwierdzić, że Ty też robiłeś to, o czym mówi Twój znajomy, wystarczy, że powtórzysz wypowiedziane przez niego zdanie i na jego końcu dodasz too:

 

A: I`mgoing to London in this winter.

B: I`mgoing to London in this winter, too.

 

Wykorzystanie too jest jednym z najłatwiejszych sposobów na potwierdzenie tego, że Ty również robiłeś coś, o czym właśnie rozmawiasz.

Powyższe zdania będą nieco inaczej wyglądać w przypadku wykorzystania drugiej konstrukcji So … I. W pierwszej kolejności warto poznać zasadę jej budowania:

 

So + czasownik posiłkowy we właściwym czasie + I

 

W tym przypadku nie powtarzasz zdania wypowiedzianego przez Twojego rozmówcę, lecz budujesz krótkie zdanie według powyższego schematu. Zastosowanie ww. konstrukcji będzie równoznaczne ze stwierdzeniem: I ja też.

 

A: I`mgoing to London in this winter.

B: So am I.

A: I should read more English books.

B:So should I.

A: I lived in the country some time ago.

B: So did I.

 

Uwaga!

Pamiętaj, że stosując konstrukcję So…I, musisz zastosować czasownik posiłkowy w tym samym czasie, w jakim Twój rozmówca wypowiedział zdanie twierdzące.

 

Potwierdzenie zdania negatywnego

W czasie rozmowy z pewnością będziesz chciał niekiedy wyraźnie potwierdzić, że Ty też nie robiłeś czegoś, o czym mówi rozmówca. W tym celu możesz wykorzystać konstrukcję either bądź Neither … I.

 

Either stosuje się na identycznych zasadach jak too w zdaniach twierdzących.  Chcąc zgodzić się z negatywnym zdaniem Twojego rozmówcy, wystarczy, że je powtórzysz i zakończysz either:

 

A: John didn`t read this book.

B: I didn`t read either.

 

Zupełnie inaczej będzie wyglądać drugie zdanie w przypadku zastosowania konstrukcji: Neither … I. Schemat jej budowania jest analogiczny to sposobu tworzenia konstrukcji z So:

 

Neither + czasownik posiłkowy we właściwym czasie + I

 

A: John didn`t read this book.

B: Neither did I.

 

A: I will not help him anymore.

B: Neither will I. 

 

A: I can`t stand greedy people.

B: Neither can I.

 

Wyrażona w powyższy sposób opinia oznacza: Ani ja!

 

Uwaga!

Stosując konstrukcję Neither … I, musisz pamiętać nie tylko o zastosowaniu takiego samego czasu jaki pojawił się w zdaniu przeczącym Twojego rozmówcy, ale również o zastosowaniu operatora w formie twierdzącej. Samo słowo „Neither” pełni już rolę przeczenia.

Nie tylko ja

Oczywiście wszystkie powyższe konstrukcje możesz stosować również wobec innych osób. Wszystko zależy od tego, czy rozmowa będzie dotyczyć Ciebie czy kogoś innego.

 

A: We could take him.

B: So could we.

 

A: Anna doesn`t wear green skirt.

B: Neither does Adele.

 

Jak widać wykorzystanie krótkich konstrukcji pozwala na szybkie wyrażenie swojego stosunku wobec czynności czy zdarzenia, o którym mówi Twój rozmówca. Pozwala też na wprowadzenie pewnej dynamiki do rozmowy. Jasne stwierdzenie Ja też! albo Ani ja! z pewnością wywrze wrażenie na osobie, z którą rozmawiasz.

 

 

Katarzyna Jóźwik