Umiejętne szukanie pracy to jeden z istotnych elementów dorosłego życia każdego człowieka. Warto podejść do tego świadomie. To, czy otrzymasz wymarzone stanowisko zależy, oczywiście, od tego, jakie masz wykształcenie, kwalifikacje i doświadczenie ale również od tego, jakie jest Twoje podejście. Ciekawe, przejrzyste CV to połowa sukcesu. Rosyjskie CV jest podobne do polskiego, różni się jednak niektórymi szczegółami. 

Jeśli szukasz pracy za granicą, zgłaszasz się do firmy rosyjskojęzycznej, współpracującej z Polską lub po prostu jesteś ciekawy, jak wygląda i czym różni się CV polskie od rosyjskiego, przeczytaj poniższy tekst i dowiedz się czegoś nowego. Leksyka, związana z pracą, wykształceniem i aplikowaniem o nowe stanowisko przyda się osobom uczącym się rosyjskiego, gdyż jest to ważny temat, biorąc pod uwagę napływ emigrantów zza Buga do naszego kraju.  

CV czy resume?

Zacząć warto już od samego nazwania życiorysu zawodowego. W Europie nazywamy go CV, co jest skrótem od łacińskiego Curriculum vitae i oznacza «przebieg życia». W Rosji jednak, podobnie jak w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie używana jest nazwa resume, co po rosyjsku wygląda następująco: рузюме (reziume).

Podobnie jak w życiorysie znanym Polakom, na początku podawane są dane osobowe, czyli imię, nazwisko, numer telefonu, adres email i, ewentualnie, adres zamieszkania. Następnym elementem резюме powinno być, choć nie zawsze jest, wykształcenie. Wykształcenie to po rosyjsku образование (obrazowanie). Образование może być среднее (sriedniee) lub высшее (wyszszeje). Pojęcia te są na tyle podobne do polskiego, że chyba nie ma potrzeby ich tłumaczyć. 

Warto jednak zaznaczyć podstawowa różnicę w wykształceniu wyższym w Polsce i w Rosji. W związku z tym, że w Europie edukacja w szkołach wyższych odbywa się według systemu bolońskiego, studenci w uniwersytetach uczą się 3 + 2, czyli 3 lata studiów licencjackich oraz 2 lata magisterskich. W Rosji system ten wygląda nieco inaczej, bo zamiast 3 +2 mamy 4 + 1. Po ukończeniu 4 lat nauki absolwent otrzymuje tytuł bakałarza (бакалаврь), a po kolejnym roku, tytuł magistra (магистр). Ważna informacja dla początkujących tłumaczy lub osób zainteresowanych: tytuł bakałarza nie tłumaczymy na polski jako licencjat, gdyż te stopnie naukowe różnią się od siebie. Pozostawiamy więc nazwę «bakałarz».

Kolejnym elementem resume jest doświadczenie. Doświadczenie to po rosyjsku опыт работы (opyt raboty). Oprócz podania nazw firm oraz dat, w jakich kandydat pracował w konkretnym miejscu, należy podać także stanowisko. Stanowisko to должность (dolżnos’t’). Następnie przechodzimy do obowiązków, które nazwiemy функциональные обязанности (funkcjonalnyje objazannosti). Jeśli podaje się ostatnią pracę, wykonywaną do dnia, w którym pisane jest CV napisać należy datę rozpoczęcia współpracy, a zamiast daty końcowej umieścić настоящее время (nastajaśije wriemia), co w dosłownym tłumaczeniu oznacza czas teraźniejszy. 

Co dalej?

Oprócz wyżej wymienionych informacji warto w resume zawrzeć wszystko to, co może zainteresować rekrutera lub potencjalnego pracodawcę oraz sprawić, że to właśnie nasz życiorys zapadnie mu szczególnie w pamięci. Zdecydowanie ukazać należy również umiejętności, co po rosyjsku brzmieć będzie jak профессиональные навыки (profiessionalnyje nawyki). Nie daj się zwieść, nawyki to właśnie umiejętności. Wśród nich wydzielić można najczęściej spotykane, jak уверенный пользователь ПК, co oznacza umiejętność posługiwania się komputerem. W rosyjskim  CV często można spotkać wyrażenie навыки работы с.., co w wolnym tłumaczeniu można oddać jak posiadana umiejętność pracy z czymś, najczęściej potwierdzona doświadczeniem. Istotnym elementem obszaru umiejętności są języki obce. Tutaj napiszemy владение языками (co przypomina nieco nasze władanie językami), po którym wymieniamy każdy z języków, w których mówimy oraz ich poziom.

Cechy osobiste nazwiemy личные качества (lićnyje kaciestwa), wśród których warto zaznaczyć takie, jak коммуникабельность (komunikabielnos’t’ – czyli komunikatywność), огранизованность (arganizowannos’t’ – dobre zorganizowanie) czy честность (ciesnos’t’ – uczciwość). Większość podstawowych ogniw resume jest już za nami. Istnieje jednak jeszcze jedna, nieoczywista w naszym kraju rzecz. 

Rosjanie często zamieszczają w swoim życiorysie informację na temat nałogów, oczywiście zwłaszcza wtedy, gdy ich nie posiadają. Nic więc dziwnego, gdy w rosyjskim CV zobaczymy podpunkt вредные привычки (czyli szkodliwe nawyki). Jak łatwo można zauważyć, życiorys zawodowy Polaka i Rosjanina niewiele się różni. Można znaleźć jednak pewne niuanse, głównie te, dotyczące leksyki, związanej z wykształceniem. 

Autor: Marlena Mastykarz