Ciężko zliczyć wszystkie narody, mieszkające na terytorium Republiki Rosji. Oficjalnie mówi się o 194, które na stałe zamieszkują największy kraj na naszej planecie. Rosja jest państwem wielonarodowościowym, co jest zaznaczone także w jej konstytucji. Według danych z 2010 roku posiada ponad 140 milionów mieszkańców. Zdecydowana większość, bo aż 77% to Rosjanie. Jednak pozostaje jeszcze ponad 30 milionów osób. Kim są Ci ludzie, skąd się wzięli i dlaczego mieszkają tam, gdzie mieszkają? 

Nie każdy wie również, że w Rosji, oprócz rosyjskiego jest jeszcze 37 języków urzędowych oraz ponad 15 posiadających oficjalny status. Trudno było by opisać wszystkie z narodów, zamieszkujących Rosję, przedstawię jednak po krótce pare z nich. 

Rosjanie

Jak już wiadomo, Rosjanie stanowią największą grupę etniczną. Głównym językiem, którym się porozumiewają jest rosyjski. Rosjanie to naród najbardziej rozprzestrzeniony w całym kraju, można ich spotkać w każdej jego części. 75% Rosjan wyznają religię prawosławną. Rosjanie słyną głównie ze swojej gościnności, otwartości oraz prostoty. Większość Rosjan w dalszym ciągu podtrzymuje takie tradycje, jak obrzędy ślubne, chrzczenie dzieci, a czasem nawet swatanie. W święto Масленица jedzą блины, czyli naleśniki. Są też tacy, którzy w noc Iwana Kupały szukają w lesie kwitnącego kwiatu paproci, gwarantującego bogactwo.

Tatarzy

Tatarzy to drugi pod względem liczebności naród, zamieszkujący Rosję, jest ich około 5.5 miliona. Posiadają swoją odrębną ziemię, Republikę Tatarstan. Terytorialnie należy ona do Rosji, jednak posiada pewną niezależność, swój własny język (tatarski) oraz stolicę (Kazań). Większość przedstawicieli tego narodu zamieszkuje centralną część europejskiej Rosji. Wśród Tatarów główną religią jest islam, wyznaje go około 50% z nich. Kiedy w tatarskiej rodzinie rodzi się dziecko, zapraszany jest Mułła, który szepcze maluchowi na ucho modlitwy, mające na celu odpędzenie złych duchów. Goście przynoszą prezenty dla nowo narodzonego, odbywa się też uroczysta kolacja.

Baszkirzy

Jednym z kolejnych narodów Rosji są Baszkirzy. Podobnie jak Tatarzy posiadają oni swoją Republikę Baszkortostan, podobnie jak swój język, baszkirski oraz stolicę, Ufę. Większość Baszkirów to sunnici. Chętnie podtrzymują tradycje, związane głównie z pracą na roli. W święto pługa Сабантуй mieszkańcy okolicznych wsi biorą udział w przeciąganiu sznura lub wyścigach konnych. Baszkirskie święta nie odbywają się oczywiście bez obfitej uczty. Suto nakryty stół to tradycja nie tylko baszkirska, w całej Rosji każde święto to dobry powód, aby obchodzić go w ten sposób.

Jakuci

Nie największym, ale zdecydowanie jednym z ciekawszych narodów Rosji są Jakuci. Statystyki mówią o około pół milionie Jakutach, z których większość mieszka w Republice Jakucji. Jest to naród, który zamieszkuje jedne z najzimniejszych terenów całej Rosji, północno wschodnią część Syberii. Jakuci sami nazywają siebie Саха (Sacha), należą do rasy mongoloidalnej. Obszary, na których zamieszkują to w większości tajga. 

O ile Baszkirzy i Tatarzy żyją w zwykłych domach w dużych miastach, jak my, Jakuci podtrzymują tradycję swoich przodków. Wielu z nich mieszka w jurtach. Jurta to rodzaj ogromnego namiotu, wspartego na drewnianych balach. Wewnątrz urządza się przegrody, imitujące pokoje, a na ścianach rozmieszcza wiele okien. W życiu Jakutów ogromną rolę odgrywa szaman. Nawet w obecnych czasach wiele z elementów życia codziennego, takich jak narodziny dziecka nie odbywa się bez jego obecności.

Ciekawym aspektem ich życia są wierszowane powieści олонхо (ołonho), które przekazywane są z pokolenia na pokolenie często na łożu śmierci. Niedawno powieści te zostały wniesione w listę UNESCO. Jakuci charakteryzują się świetną pamięcią oraz długim życiem, na które wpłynęły, być może, srogie zimy, które muszą przetrwać każdego roku. 

Czukcze

Czukcze to niesamowity naród, zamieszkujący najbardziej odległe tereny Rosji. Ich Republika Czukotka znajduje się na samym północno wschodnim końcu Rosji, graniczącym z Alaską. Naród Czukczów powstał na wskutek zmieszania typu azjatyckiego oraz amerykańskiego. Samo słowo Czukcza oznacza w ich języku «bogaty w jelenie». Tym tez zajmują się na co dzień. 

Czukcze to jeden z narodów stale przemieszczających się. Miejsce ich zamieszkania zależy od tego, gdzie w danym czasie znajdują się jelenie. Żyją w namioto-podobnych Szatiorach (шатер), które pokrywają jelenią skórą. W momencie, gdy kończy się pożywienie w postaci jeleniego mięsa, zbierają cały swój dobytek i przemieszczają się w kolejne miejsce. 

Czym jest spotkanie z wielokulturowością i gdzie można go doświadczyć? Jeśli interesuje Cię kraj, w którym mieszkają przedstawiciele prawie 200 narodowości, mówiący w ponad 170 językach to powinieneś wybrać się do Rosji. Dla wszystkich z ponad 1400 milionów mieszkańców jest ona ojczyzną, choć każdy widzi ją po swojemu. 

Autor: Marlena Mastykarz