Architektura krajobrazu: Sztuka kształtowania otoczenia naturalnego

0
471
5/5 - (1 vote)

Architektura krajobrazu określana jest jako dziedzina nauki kształtująca życiową przestrzeń człowieka głównie w oparciu o szatę roślinną. We współczesnej terminologii architektura krajobrazu łączy w sobie architekturę, urbanistykę oraz planowanie przestrzenne. Wykorzystuje szeroko pojmowaną sztukę do estetycznego, a zarazem funkcjonalnego kształtowania przestrzeni na potrzeby człowieka.

Architektura Krajobrazu – cel studiów na tym kierunku

Dzięki studiom na kierunku Architektura Krajobrazu słuchacze zdobywają wiedzę i umiejętności niezbędne do tworzenia projektów z wykorzystaniem szaty roślinnej oraz elementów wodnych i architektonicznych, w tym klimatu, gleby, rzeźby terenu, a także elementów dziedzictwa narodowego. Celem studiów jest wykształcenie specjalistów, którzy będą kompetentni do kreowania i ochrony wartości estetycznych krajobrazu. Proces kształcenia ukierunkowany jest na zdobycie praktycznych umiejętności warsztatowych i rozwijanie kreatywności studenta w oparciu o nowe technologie oraz proekologiczne podejście do projektowania. Student uzyskuje również kompetencje w zakresie projektowania obiektów architektury krajobrazu w kontekście ochrony zabytków.

Jak dostać się na kierunek Architektura Krajobrazu?

Podczas rekrutacji kandydat na studia na kierunku Architektura Krajobrazu musi przedstawić portfolio, aby udokumentować swoje zdolności plastyczne. Dodatkowo powinien posiadać określone predyspozycje. Podstawą jest tutaj wyobraźnia przestrzenna, kreatywność, precyzyjność oraz cierpliwość. Co ciekawe, kluczowa jest w tym przypadku również empatia. By tworzyć funkcjonalne i atrakcyjne wizualnie przestrzenie niezbędne jest zrozumienie potrzeb ich użytkowników.

Czym cechuje się zawód architekta krajobrazu?

Zawód architekta krajobrazu w pewnym stopniu zmienia sposób patrzenia na otaczający nas świat. Wzbudza ciekawość życia, wrażliwość oraz troskę o przyrodę. Oprócz obcowania z naturą architekt krajobrazu musi znać zasady tworzenia kompozycji przestrzennych, historię sztuki, a także potrafić zobaczyć piękno w świecie przyrody. Studia na kierunku Architektura Krajobrazu podejmują kandydaci, którzy pragną poznać zasady funkcjonowania człowieka w przestrzeni publicznej. Jednocześnie posiadają duszą artysty i chcą rozwijać zdolności poprzez doskonalenie metod wizualizacji, przekazu oraz zapisu swoich koncepcji projektowych za pośrednictwem szkicu i technik cyfrowych.

Projektuj otaczającą przestrzeń, studiując Architekturę Krajobrazu w WSEiZ

Dla pasjonatów sztuki i projektowania Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie proponuje studia Architektura Krajobrazu, które łączą w sobie zmysł artystyczny z umiejętnościami inżynierskimi. To kierunek przygotowujący przyszłych architektów krajobrazu do estetycznego, a zarazem praktycznego projektowania przestrzeni. Zawód architekta krajobrazu umożliwia wywieranie realnego wpływu na kształt otoczenia. Studenci mają dostęp do świetnie wyposażonych pracowni, a zajęcia odbywają się pod okiem wykwalifikowanej kadry wykładowców.  Absolwent tego kierunku potrafi planować, projektować i realizować obiekty architektury krajobrazu. Po ukończeniu studiów I stopnia może kontynuować naukę na studiach magisterskich w WSEiZ.