Odpowiednia wymowa w języku angielskim to jedna z kluczowych kompetencji w płynnej komunikacji werbalnej. Spore braki w tym zakresie mogą uniemożliwić pełne zrozumienie z rozmówcą, a nawet wpłynąć na odbiór naszej osoby. Szpyra-Kozłowska (2018) w swoim artykule o skutecznym i atrakcyjnym nauczaniu wymowy podaje, że prawdopodobną przyczyną żartów o Polakach, popularnych w Stanach Zjednoczonych na początku XX wieku, była niewystarczająca znajomość angielskiego, przez co Polacy sprawiali wrażenie mało inteligentnych. Jest to dosyć drastyczny, ale jednocześnie mocno obrazowy przykład.

Skuteczne sposoby na płynną wymowę

Niestety praca nad wymową w języku angielskim to zadanie czasochłonne i wymagające. Na szczęście istnieją inne, szybsze sposoby, które możemy zaimplementować od zaraz, a które pomogą nam brzmieć płynniej. Nie zastąpią one prawidłowej wymowy, ale gwarantuję, że dzięki nim sprawimy wrażenie płynniejszych i pewniejszych siebie w swojej wypowiedzi.

Oto kilka z nich:

Używanie question tags

W rozmowach używane bez przerwy, działające trochę na zasadzie polskiego „co nie?”, przy czym polska wersja wydaje się być bardziej „męcząca” przy wielokrotnym powtarzaniu. 

Żeby postawić question tag na końcu zdania, musimy zaprzeczyć sobie używając czasownika pomocniczego, odpowiedniego dla czasu w którym robimy zdanie. Na przykład:

You enjoy studying English, don’t you? (Do you enjoy studying English?)

She is not coming, is she? (Isn’t she coming?)

They won yesterday, didn’t they? (Did they win yesterday?)

Zauważcie przy okazji, że stosowanie question tags pozwala nam na użycie szyku zdania twierdzącego zamiast pytającego.

That is a good advice, isn’t it?

Wymowa a question tags

Skrócone formy w języku angielskim – Contractions

Nie bez powodu w question tags używamy zazwyczaj skróconych form, po angielsku nazywanych contractions. 

I am – I’m

They are – They’re

I would – I’d 

O ile w języku pisanym często zostawiamy pełną formę, a nawet jest to od nas wymagane w przypadku pisania np. formal letters, o tyle w języku mówionym skraca się co się da. Pozwala to na przyspieszenie wypowiedzi i na jej upłynnienie. Pełne formy zostawiamy wtedy kiedy chcemy coś zaakcentować, np. 

– You don’t look happy to see me…

+ Oh, but I AM happy!

– I repeat again, do NOT leave the classroom without me!

W innych przypadkach skracamy, skracamy i jeszcze raz skracamy! Skracanie jest tak powszechne, że jednym z najczęstszych błędów popełnianych przez native speakers jest pisanie „I of been thinking…” w miejsce „I have been thinking…”. Skąd ten błąd? Właśnie z tego, że I have to w skrócie I’ve,  które szybko wymawiane brzmi podobnie do wyżej podanego zdania.

That’s a good advice, isn’t it?

Wyjątkowa oferta! Kup sobie więcej… czasu! 

Ważna rzecz, o której uczeniu często zapominają również nauczyciele, to używanie słów-wypełniaczy (ang. fillers). Są to słowa, które wrzucamy w różne miejsca podczas konwersacji, które zazwyczaj nie mają żadnego konkretnego znaczenia, a które paradoksalnie podnoszą naszą językową płynność. Dodatkowo, dają nam więcej czasu na zastanowienie się nad odpowiedzią. Eliminujemy, albo przynajmniej redukujemy ten niezręczny moment ciszy kiedy zastanawiamy się co powiedzieć.

Jeśli się nad tym zastanowicie to sami używacie podobnych słów w waszym ojczystym języku. No, aha, cóż, to tylko kilka takich przykładów w polskim. Z kolei w angielskim możemy używać:

so, well

basically, actually

I guess, I mean, you know

a nawet tak proste i oczywiste jak uh, ah czy um

Zastanawiacie się od którego zaczniecie swoją najbliższą rozmowę po angielsku? Czemu nie użyć … kilku na raz?

– How was your date with Caleb?

+ Um, so actually it didn’t go so well, you know

Zwróćcie uwagę, że tylko pogrubiona część ma w zasadzie jakąkolwiek wartość informacyjną. Czy jednak bez wypełniaczy przekaz byłby ten sam? Byłby tak barwny, nie byłby trochę zbyt krótki i suchy?

Um, well, that’s actually a good advice, isn’t it?

Akcent w zdaniu

Ostatnim, najprostszym, a zarazem często omijanym punktem jest odpowiedni akcent w zdaniu. Weźmy jako przykład poniższe zdanie:

I bought this plastic box.

Teraz w zależności od tego jakie słowo wypowiemy głośniej i wyraźniej możemy wpłynąć na odbiór całego zdania. 

I bought THIS plastic box. (this one, not that one!)

I BOUGHT this plastic box. (I spent my money on it!)

I bought this plastic box. (I did it, not Mark, he’d never buy anything like that!)

Nie bójmy się więc mocno zaakcentować jakiegoś słowa, czasami nawet prawie krzyknąć. To oznaka dużej pewności siebie i zdecydowania, czyli dwóch składowych prawdziwej płynności. 

Wymowa w języku angielskim –
expression or seriousness

Wymowa w języku angielskim – ekspresyjny czy letargiczny język?

Angielski to nie hiszpański czy włoski i na pewno nie jest aż tak krzykliwy i żywiołowy, ale nie oznacza to, że jest monotonny. 

Um, well, that’s actually an A M A Z I N G advice, isn’t it?

Oczywiście płynna komunikacja to wynik wielu składowych i wielu godzin praktyki. Żeby ją osiągnąć, musimy jeszcze posiadać duży zasób słownictwa czy też znać odpowiednie tempo języka. Stosowanie powyższych „tricków” nie wprowadzi nas jeszcze na najwyższy poziom, ale na pewno pomoże. 

Autor: Arkadiusz Staniszewski

Bibliografia: 

Szpyra-Kozłowska, J. (2018).“ Jak w skuteczny i atrakcyjny sposób uczyć wymowy języków obcych w szkole średniej?” Języki Obce w Szkole, Styczeń 2018 jows.pl/sites/default/files/wydania/jows_interaktywny_1_2018.pdf.