5/5 - (1 vote)

Odkryjcie za pośrednictwem naszego artykułu, co kryje się pod terminem Bezpieczeństwo wewnętrzne, oraz kto może skorzystać z oferty edukacyjnej na kierunku „Bezpieczeństwo wewnętrzne – studia licencjackie” na UTH w Warszawie!

Bezpieczeństwo wewnętrzne – co to takiego?

Bezpieczeństwo wewnętrzne to obszar koncentrujący się na eliminowaniu zagrożeń występujących w obrębie granic państwa polskiego. Głównym celem tej polityki jest ustanowienie wysokiego poziomu ochrony, co oznacza stworzenie warunków, w których obywatele mogą swobodnie funkcjonować, wolni od różnego rodzaju niebezpieczeństw. W praktyce oznacza to, że rząd dąży do utrzymania pokoju, zapewnienia stabilności oraz umożliwienia wszystkim mieszkańcom kraju posiadania zasad bezpiecznego życia.

Studia bezpieczeństwo wewnętrzne – dla kogo?

Bezpieczeństwo wewnętrzne – studia te są dedykowane wszystkim tym, którzy pragną rozwijać swoją karierę w sferze polskiego bezpieczeństwa publicznego. Kierunek ten kształci zatem specjalistów zdolnych do pracy zarówno w służbach odpowiedzialnych za ochronę kraju, jak i w instytucjach podległych różnym resortom, takim jak np.:

  • ministerstwo spraw wewnętrznych,
  • administracja publiczna,
  • ministerstwo cyfryzacji.

Program nauczania obejmuje nie tylko kwestie związane z suwerennością naszego państwa, ale także aspekty w odniesieniu do niezależności globalnej, co do Unii Europejskiej czy NATO. Po ukończeniu studiów absolwenci są gotowi do pracy nie tylko w instytucjach rządowych czy samorządowych, ale również w sektorze prywatnym.

Studia licencjackie. Bezpieczeństwo wewnętrzne na UTH

W stolicy naszego kraju Uczelnia Techniczno-Handlowa oferuje kierunek Bezpieczeństwo Wewnętrzne, który jest prowadzony przez wybitnych specjalistów oraz praktyków w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa. Dlatego też przekazywana wiedza oraz umiejętności są silnie zakorzenione w rzeczywistych doświadczeniach zawodowych pracowników szkoły wyższej. Ponadto, UTH współpracuje z Centrum Bezpieczeństwa Miasta Stołecznego Warszawy i Polskim Komitetem Normalizacyjnym, a sami studenci mają wybór spośród specjalności, takich jak:

  • kryminologia i kryminalistyka,
  • bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni,
  • obsługa celna i logistyka międzynarodowa,
  • bezpieczeństwo Smart City i państwa.

Wszystkie one umożliwiają dostosowanie edukacji do indywidualnych preferencji każdego ze słuchaczy. Co więcej, absolwenci studiów Bezpieczeństwo Wewnętrzne po uzyskaniu tytułu licencjata mogą kontynuować naukę na poziomie magisterskim w obrębie tych samych obszarów co wcześniej!

Studia Bezpieczeństwo wewnętrzne – https://www.uth.edu.pl/oferta-studiow/licencjackie/bezpieczenstwo-wewnetrzne