Zarządzanie strategiczne – wrota do kariery

0
394
5/5 - (1 vote)

Zarządzanie jako kierunek ogólny jest jednym z najczęściej wybieranych przez absolwentów szkół średnich. Statystycznie dokumenty na uczelnię składa średnio 12 kandydatów na jedno miejsce. Ten wynik potwierdza tylko fakt, że na współczesnym rynku pracy istnieje ogromne zapotrzebowanie na specjalistów. Dlaczego warto studiować zarządzanie strategiczne?

Ekonomia, biznes i nauki społeczne

Decydując się na kontynuację nauki po szkole średniej, należy liczyć się z tym, że obrany kierunek będzie wypełniony wykładami i ćwiczeniami z dużą dawką specjalistycznej wiedzy. Studia na kierunku zarządzanie strategiczne łączą w sobie wiele dziedzin, co czyni je bardzo rozległymi pod względem zakresu wiedzy. Studenci zdobędą wszechstronne wykształcenie z takich dziedzin jak biznes, ekonomia, prawo, gospodarka i nauki społeczne, a wszystko po to, by nauczyć się efektywnie zarządzać zasobami ludzkimi na przyszłym stanowisku pracy.

Studia w WSE – dlaczego warto?

Wyższa Szkoła Europejska w Krakowie to jedna z niewielu uczelni, w której program studiów łączy w sobie tradycję i innowacyjność. Program zajęć na kierunku zarządzanie strategiczne dopasowany jest do aktualnej sytuacji na rynku pracy, dzięki czemu studenci poznają bieżące potrzeby współczesnych modeli biznesowych.

Ponadto cały harmonogram zajęć to głównie zajęcia praktyczne – kadra profesorska kładzie szczególny nacisk na doskonalenie umiejętności, które będą pożądane z perspektywy przyszłego pracodawcy. W rezultacie każdy absolwent kierunku bez problemu znajdzie pracę, w którym będzie mógł realizować się z sukcesem.

Studentki zarządzania strategicznego na uczelni

Zarządzanie organizacją, czyli czego uczą na studiach

Nadrzędnym celem uczelni jest połączenie teorii z praktyką i przekazanie studentom szerokiego zakresu wiedzy w najbardziej przystępnej formie. W trakcie zajęć słuchacze pozyskają niezbędną wiedzę do pełnienia kluczowych funkcji menadżerskich oraz wykształcą umiejętności, jakich oczekuje się od kandydatów na stanowiska kierownicze. Studenci nauczą się opracowywać projekty strategiczne i wdrażać je w środowisku zawodowym, poznają także funkcje związane z modelowaniem i wspieraniem biznesowych procesów strategicznych.

Studia dzienne w WSE oferują dwie ścieżki kształcenia – zarządzanie projektami oraz zakładanie i rozwijanie start-upu. W obu przypadkach edukacja kończy się napisaniem i obroną pracy licencjackiej, po której następuje etap poszukiwania pracy. Kadra profesorska przekonuje jednak, że oferty zawodowe już czekają na absolwentów kierunku. Nie tylko w Krakowie, ale i każdym mieście, gdzie prowadzony jest biznes wymagający obecności menadżera strategicznego.

Praca, czyli gdzie aplikować po studiach

Absolwenci kierunku zarządzanie strategiczne, bez problemu mogą ubiegać się o pracę na stanowiskach menadżerskich i kierowniczych. Nie brakuje ofert w jednostkach administracji publicznej, agencjach marketingowych czy instytucjach finansowych. Osoba, która uzyskała dyplom uczelni, może również rozpocząć własną działalność biznesową – takich zagadnień również nie zabrakło w akademickim harmonogramie.