5/5 - (1 vote)

Język angielski otwiera przed nami niezliczone możliwości. Dzięki niemu możemy swobodnie podróżować, studiować na zagranicznych uczelniach, a także pracować w międzynarodowym środowisku. Poznanie jego poziomów biegłości pomoże Ci określić, gdzie obecnie się znajdujesz w swojej nauce i jakie cele powinieneś sobie postawić na przyszłość.

Poziomy języka angielskiego według Wspólnego Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego

A1 – Początkujący

Na poziomie A1 zaczynasz swoją przygodę z językiem angielskim. Jest to etap, na którym uczysz się podstawowych słów i wyrażeń używanych w codziennym życiu. Twoja zdolność do komunikacji jest na razie ograniczona, ale jest to pierwszy i niezwykle ważny krok w nauce języka. Ucząc się na tym poziomie, skupiasz się głównie na prostych zwrotach pozwalających Ci przedstawić się, zadać podstawowe pytania i zrozumieć proste odpowiedzi.

A2 – Podstawowy

Na poziomie A2 Twoje umiejętności językowe są już bardziej rozwinięte. Rozumiesz proste zdania i potrafisz komunikować się w rutynowych sytuacjach, które wymagają bezpośredniej wymiany informacji na znane tematy. Zaczynasz rozumieć ogólny kontekst krótkich rozmów, a także jesteś w stanie opowiedzieć o swoich doświadczeniach, planach i marzeniach w prosty sposób.

B1 – Średnio Zaawansowany

Na tym poziomie jesteś w stanie poradzić sobie w większości sytuacji, które mogą wystąpić podczas pobytu w krajach anglojęzycznych. Twoje umiejętności pozwalają Ci na wyrażanie opinii i uczuć w sposób bardziej złożony, a także rozumienie głównych punktów jasnych, standardowych tekstów na znane tematy. Potrafisz opisać doświadczenia, marzenia, ambicje oraz krótko uzasadnić i wyjaśnić swoje opinie.

B2 – Zaawansowany

Osiągając poziom B2, porozumiewasz się swobodnie i spontanicznie. Jesteś w stanie używać języka angielskiego w życiu zawodowym i akademickim. Umiejętności na tym poziomie pozwalają na skuteczną komunikację z rodzimymi użytkownikami języka bez nadmiernego wysiłku dla żadnej ze stron. Potrafisz tworzyć klarowne, szczegółowe teksty na różne tematy oraz wyjaśnić swoje stanowisko w debacie, podając zalety i wady różnych opcji.

C1 – Zaawansowany Wyższy

Na poziomie C1 używasz języka angielskiego elastycznie i skutecznie zarówno w życiu prywatnym, jak i zawodowym. Rozumiesz długie i złożone teksty literackie oraz fachowe, dostrzegając ukryte znaczenia. Potrafisz wyrażać się płynnie i spontanicznie bez większego wyszukiwania odpowiednich wyrażeń. Używasz języka w sposób elastyczny i skuteczny w życiu społecznym, akademickim oraz zawodowym.

C2 – Biegły

Poziom C2 charakteryzuje pełna biegłość językowa, porównywalna z poziomem rodzimego użytkownika języka. Rozumiesz praktycznie wszystko, co usłyszysz lub przeczytasz. Potrafisz podsumować informacje z różnych źródeł ustnych lub pisemnych, odtwarzając argumenty i relacje w spójny sposób. Język angielski nie stanowi dla Ciebie żadnych barier komunikacyjnych, a jego używanie jest tak naturalne jak u native speakerów.

 Poziomy języka angielskiego

Różne poziomy biegłości języka angielskiego

Podsumowując, znajomość różnych poziomów biegłości języka angielskiego według Wspólnego Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego jest kluczowa dla efektywnej nauki i świadomego planowania swojej edukacji językowej. Każdy poziom, od A1 do C2, stanowi nie tylko zestaw umiejętności językowych, ale również określa cele, do których dążymy w procesie nauki.

Rozpoczynając od poziomu A1, gdzie kładziemy podstawy dla przyszłej komunikacji, poprzez poziom średnio zaawansowany B1 i B2, gdzie nasze umiejętności pozwalają nam na swobodne poruszanie się w anglojęzycznym świecie, aż po poziomy C1 i C2, na których posługujemy się językiem z biegłością porównywalną do native speakerów – każdy etap jest równie ważny i stanowi fundament dla dalszego rozwoju.

Zrozumienie, na jakim poziomie się znajdujemy, pozwala nam nie tylko na dobór odpowiednich materiałów i metod nauki, ale również na ustawienie realistycznych celów oraz śledzenie postępów. Ponadto, certyfikaty językowe potwierdzające osiągnięcie określonych poziomów są nieocenionym atutem w życiu zawodowym i akademickim.

Nauka języka angielskiego to inwestycja w siebie, która otwiera drzwi do nowych możliwości i doświadczeń. Niezależnie od tego, czy jesteś na początku swojej drogi, czy już na zaawansowanym etapie, pamiętaj, że każdy krok naprzód przybliża Cię do osiągnięcia Twoich celów językowych i osobistych.

Szukasz sprawdzonej Szkoły Języka Angielskiego? Polecamy język angielski Skierniewice w Szkole Języka Angielskiego No Problem.