5/5 - (1 vote)

Kluczem do sukcesu jest przede wszystkim oferta dydaktyczna i prestiż uczelni, a jej status ma zazwyczaj drugorzędne znaczenie. Dla studentów liczą się zdobywane w toku kształcenia umiejętności, które umożliwią im sprostanie wyzwaniom stawianym przez dynamicznie rozwijający się rynek pracy. Przy wyborze uczelni decydującym kryterium są nabywane w toku nauczania kompetencje niezbędne do wykonywania konkretnego zawodu.

Kluczem do sukcesu jest przede wszystkim oferta dydaktyczna i prestiż uczelni, a jej status ma zazwyczaj drugorzędne znaczenie. Dla studentów liczą się zdobywane w toku kształcenia umiejętności, które umożliwią im sprostanie wyzwaniom stawianym przez dynamicznie rozwijający się rynek pracy. Przy wyborze uczelni decydującym kryterium są nabywane w toku nauczania kompetencje niezbędne do wykonywania konkretnego zawodu.

Zalety studiowania na uczelniach publicznych

Podstawowym walorem tego typu kształcenia jest bezpłatna nauka w trybie stacjonarnym. Państwowe uczelnie, jako podmioty działające od wielu lat, mają już swoją renomę. To przekłada się na duże zainteresowanie wśród kandydatów. Ponadto publiczne szkoły wyższe posiadają rozbudowaną infrastrukturę noclegową ułatwiającą mniej zamożnym studentom kształcenie w trybie dziennym.

Studia na prywatnych uczelniach – czy warto?

Wbrew powszechnym opiniom od studentów placówek prywatnych wymaga się takiej samej wiedzy i zaangażowania jak od studentów uczelni państwowych. Kształcenie na uczelniach niepublicznych kładzie duży nacisk na praktyczne umiejętności. Za edukację odpowiadają wykładowcy (najczęściej praktycy), którzy są specjalistami w swoich dziedzinach. Uczelnie niepubliczne dbają o to, aby absolwenci opuszczali ich mury nie tylko z wiedzą na wysokim poziomie, ale przede wszystkim wyposażeni w odpowiednie kompetencje.

Uczelnie prywatne i państwowe – porównanie możliwości

Wybór konkretnej uczelni oraz trybu nauki podyktowany jest indywidualnymi preferencjami przyszłych studentów. Przed podjęciem decyzji warto zestawić ze sobą możliwości, jakie oferują uczelnie publiczne i niepubliczne.

Poziom kształcenia

W tej materii funkcjonuje pogląd, że na uczelniach prywatnych studenci “płacą” za oceny i egzaminy. O poziomie kształcenia może świadczyć chociażby fakt, że te same osoby wykładają na uczelniach prywatnych i państwowych. Wbrew pozorom na uczelniach państwowych często wymagania wobec studentów są mniejsze, a ponadto łatwiej dostać się na taką uczelnię. Edukacja na uczelni niepublicznej zazwyczaj ma charakter praktyczny, dzięki czemu studenci nabywają doświadczenie i kompetencje niezbędne w przyszłym zawodzie.

Organizacja

W tym zakresie lepiej wypadają uczelnie niepubliczne, które mają do dyspozycji większe nakłady finansowe. Dzięki nim możliwe jest zatrudnienie fachowców, udostępnianie studentom nowoczesnych narzędzi, świetnie wyposażonych sal i laboratoriów, platform e-learningowych czy szansa na współpracę z przedsiębiorstwami i korporacjami.

Prestiż uczelni

Większą popularnością cieszą się niewątpliwie uczelnie państwowe. Jednak to właśnie prywatne szkoły wyższe oferują swoim studentom więcej możliwości rozwoju. Mowa tutaj o zajęciach dodatkowych czy przynależności do różnych organizacji. Wiele uczelni niepublicznych współpracuje z innymi placówkami edukacyjnymi oraz z podmiotami gospodarczymi.

Bogata oferta edukacyjna WSEiZ w Warszawie

Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie – https://wseiz.pl, to jedna z najlepszych niepublicznych szkół wyższych w Polsce. Od blisko 30 lat kształci studentów na różnych kierunkach. Studenci mogą wybierać spośród kierunków studiów, które mają istotne znaczenie pod względem społecznym i gospodarczym. WSEiZ odpowiada w ten sposób na aktualne zapotrzebowanie na rynku pracy oraz na wymagania innowacyjnej gospodarki oraz społeczeństwa obywatelskiego. Wysoki poziom kształcenia gwarantuje ugruntowaną pozycję absolwenta na rynku pracy. Uczelnia zapewnia także zróżnicowane formy pomocy materialnej dla studentów, którzy są traktowani w sposób partnerski. Co ważne, WSEiZ dba o potrzeby regionu, ale również angażuje się w prowadzenie badań naukowych o ogromnym znaczeniu dla społeczeństwa i gospodarki.