Jak Napisać CV po Angielsku? Podstawy, Wskazówki i Przykłady

0
147
3/5 - (1 vote)

W dobie globalizacji i międzynarodowych rynków pracy, umiejętność napisania skutecznego CV po angielsku stała się kluczowa dla wielu poszukujących pracy. W tym artykule, przeprowadzimy Cię przez proces tworzenia profesjonalnego angielskiego CV, od podstawowych zasad, przez formatowanie, aż po konkretne wskazówki i przykłady.

Podstawowe Zasady Pisania CV po Angielsku

Zrozumienie Celu CV

CV (Curriculum Vitae) to dokument, który przedstawia Twoje doświadczenie zawodowe, edukację, umiejętności oraz osiągnięcia. Jego głównym celem jest przekonanie potencjalnego pracodawcy, że jesteś idealnym kandydatem na dane stanowisko.

Dobór Stylu i Formatu

W zależności od kraju i branży, preferencje co do stylu i formatu CV mogą się różnić. W większości przypadków, w krajach anglojęzycznych preferuje się skondensowane CV, nie przekraczające dwóch stron.

Chronologiczne czy Umiejętnościowe?

Istnieją dwa główne typy CV: chronologiczne i umiejętnościowe. CV chronologiczne prezentuje Twoje doświadczenie w kolejności czasowej, podczas gdy CV umiejętnościowe koncentruje się na Twoich umiejętnościach i osiągnięciach.

Sekcje CV po Angielsku

Dane Osobowe

Na początku CV umieść swoje dane osobowe, takie jak imię i nazwisko, dane kontaktowe, adres email i numer telefonu. W niektórych przypadkach warto również dodać link do profesjonalnego profilu online, np. na LinkedIn.

Profesjonalne Streszczenie

Sekcja ta, znana również jako 'professional summary’ lub 'personal statement’, to krótki akapit podsumowujący Twoje najważniejsze doświadczenia i umiejętności. Powinien on przyciągać uwagę i zachęcać do dalszego czytania Twojego CV.

Doświadczenie Zawodowe

W tej sekcji wymieniaj swoje poprzednie stanowiska, zaczynając od najnowszego. Podaj nazwę firmy, Twoją rolę, daty zatrudnienia oraz krótki opis Twoich obowiązków i osiągnięć.

Edukacja

Podaj informacje o swoim wykształceniu, zaczynając od najwyższego poziomu edukacji. Należy uwzględnić nazwę uczelni, stopień naukowy, kierunek studiów oraz daty uczęszczania.

Umiejętności

Wymień kluczowe umiejętności, które są relewantne dla stanowiska, na które aplikujesz. Mogą to być umiejętności techniczne, językowe, międzyludzkie czy zarządcze.

Dodatkowe Sekcje

Możesz również dodać dodatkowe sekcje, takie jak certyfikaty, kursy, zainteresowania czy wolontariat, jeśli są one istotne dla stanowiska.

Wskazówki Dotyczące Języka i Tonu

Używaj Aktywnego Głosu

Pisanie w aktywnym głosie sprawia, że Twoje CV jest bardziej dynamiczne i bezpośrednie. Na przykład, zamiast „Byłem odpowiedzialny za…”, użyj „Odpowiadałem za…”.

Unikaj Powtórzeń

Staraj się unikać powtarzania tych samych zwrotów i słów. Używaj synonimów i różnorodnych struktur zdaniowych, aby utrzymać zainteresowanie czytającego.

Bądź Konkretny

Unikaj ogólników. Staraj się podawać konkretne przykłady swoich osiągnięć i doświadczeń, najlepiej z kwantyfikowalnymi wynikami, np. „Zwiększyłem sprzedaż o 20% w ciągu pierwszego roku”.

Przykłady i Wzory

Przykładowe Streszczenie Profesjonalne

„Doswiadczony menedżer projektów z ponad 5-letnim doświadczeniem w branży IT. Specjalizuję się w zarządzaniu zespołami, optymalizacji procesów i wprowadzaniu innowacyjnych rozwiązań technologicznych. Znany z umiejętności budowania silnych relacji z klientami i efektywnego zarządzania złożonymi projektami.”

Przykład Doświadczenia Zawodowego

Kierownik Projektu, ABC Tech, Warszawa, Polska
Luty 2018 – Obecnie

 • Odpowiadałem za zarządzanie projektami o wartości do 2M EUR.
 • Wprowadziłem nowe metodyki zarządzania, skracając czas realizacji projektów o 30%.
 • Budowałem i utrzymywałem długoterminowe relacje z kluczowymi klientami, zwiększając lojalność klienta o 25%.

Przykładowe Umiejętności

 • Zarządzanie projektami
 • Umiejętności negocjacyjne
 • Znajomość języków: angielski (biegły), niemiecki (podstawowy)
 • Znajomość oprogramowania: MS Office, JIRA, Asana

Tworzenie efektywnego CV po angielsku wymaga uwagi do detali i zrozumienia oczekiwań potencjalnych pracodawców. Pamiętaj, że każde CV powinno być dostosowane do konkretnego stanowiska, na które aplikujesz. Mamy nadzieję, że ten przewodnik pomoże Ci stworzyć dokument, który wyróżni Cię na tle innych kandydatów i przybliży do wymarzonej pracy.

Jak Dostosować CV do Konkretnego Stanowiska

Analiza Oferty Pracy

Kluczem do stworzenia skutecznego CV jest dostosowanie go do specyfikacji oferty pracy. Dokładnie przeanalizuj opis stanowiska, zwracając uwagę na wymagane umiejętności i kwalifikacje. Użyj tych informacji, aby podkreślić najbardziej relewantne aspekty Twojego doświadczenia i umiejętności.

Słowa Kluczowe

Wiele firm używa automatycznych systemów śledzenia aplikacji (ATS), które skanują CV pod kątem określonych słów kluczowych. Upewnij się, że Twoje CV zawiera słowa kluczowe i frazy z opisu stanowiska, co zwiększy Twoje szanse na przejście przez filtr ATS.

Indywidualne Podejście

Każde CV powinno być unikalne i dopasowane do konkretnego stanowiska. Unikaj wysyłania tej samej wersji CV na różne oferty pracy. Zamiast tego, dostosuj każde CV, aby jak najlepiej odpowiadało oczekiwaniom potencjalnego pracodawcy.

Dodatkowe Wskazówki i Praktyki

Uwzględnienie Realizacji Projektów

Jeśli masz doświadczenie w realizacji konkretnych projektów, szczególnie tych, które są istotne dla branży, na którą aplikujesz, opisz je w swoim CV. Podaj zakres projektu, użyte narzędzia i technologie oraz osiągnięte wyniki.

Znaczenie Wolontariatu i Pracy Społecznej

Doświadczenie w wolontariacie lub pracy społecznej może być atrakcyjne dla pracodawców, szczególnie jeśli jest związane z branżą, w której aplikujesz. Dodaj takie doświadczenia do swojego CV, aby pokazać swoją inicjatywę i zaangażowanie społeczne.

Wskazówki Dotyczące Układu i Projektowania

 • Użyj czcionki profesjonalnej i łatwej do czytania, takiej jak Arial, Calibri lub Times New Roman.
 • Zachowaj jednolitą wielkość czcionki, zwykle 10-12 punktów.
 • Użyj wystarczających marginesów i białego miejsca, aby ułatwić czytanie.
 • Unikaj nadużywania grafik czy kolorów, które mogą utrudniać skanowanie przez ATS.

Jak Radzić sobie z Przerwami w Karierze

Jeśli w Twojej karierze występują przerwy, nie próbuj ich ukrywać. Zamiast tego, wyjaśnij je w sposób pozytywny, na przykład mówiąc o zdobywaniu nowych umiejętności, wolontariacie lub innych konstruktywnych działaniach, które podjęto w tym czasie.

Przykłady Specjalistycznych CV

CV dla Branży IT

W CV skierowanym do branży IT, szczególnie ważne jest uwzględnienie umiejętności technicznych, znajomości konkretnych języków programowania, narzędzi i systemów. Dodatkowo, istotne jest podkreślenie doświadczenia w pracy zespołowej i realizacji projektów.

CV dla Branży Kreatywnej

Dla branż kreatywnych, takich jak grafika czy copywriting, CV może być bardziej niestandardowe i wykazywać kreatywność. Może to obejmować nietradycyjny układ, użycie kolorów czy nawet elementy graficzne, o ile są one profesjonalne i nie przeszkadzają w czytelności.

Pisanie efektywnego CV po angielsku to proces, który wymaga dokładności, uwagi do detali i zrozumienia oczekiwań branży. Pamiętając o podstawowych zasadach, dostosowując swoje CV do konkretnego stanowiska i używając odpowiednich wskazówek, zwiększasz swoje szanse na sukces w procesie rekrutacyjnym. Pamiętaj, że Twoje CV to Twoja wizytówka w świecie zawodowym, więc warto poświęcić czas na jego dopracowanie.

 1. Więcej informacji na stronie: https://www.rolki.edu.pl