Przyimki Z Biernikiem w Języku Niemieckim: Klucz do Efektywnej Komunikacji

0
384
5/5 - (1 vote)

Nauka języka niemieckiego może być fascynującą podróżą, oferującą głębokie zrozumienie kultury i historii Niemiec. Jednak, jak w każdej podróży, napotykamy wyzwania, a jednym z nich jest prawidłowe używanie przyimków z biernikiem.

Podstawy Gramatyczne

Co to jest Biernik?

Biernik, znany również jako czwarty przypadek w języku niemieckim, jest używany do określenia bezpośredniego obiektu zdania. Na przykład w zdaniu „Ich sehe den Hund” (Widzę psa), „den Hund” jest w bierniku.

Rola Przyimków

Przyimki w języku niemieckim mogą być trudne, ponieważ zmieniają przypadek rzeczownika, który następuje. Przyimki z biernikiem zawsze wymagają, aby rzeczownik, który po nich następuje, był w bierniku.

Przyimki Z Biernikiem: Lista i Zastosowanie

Lista Podstawowych Przyimków

Oto lista najczęściej używanych przyimków z biernikiem w języku niemieckim:

 • durch (przez)
 • für (dla)
 • gegen (przeciwko)
 • ohne (bez)
 • um (o, wokół)

Przykłady Użycia

 1. Durch (przez)
  • „Ich gehe durch den Park.” (Idę przez park.)
  • Używany do wyrażenia ruchu przez coś.
 2. Für (dla)
  • „Das Geschenk ist für dich.” (Ten prezent jest dla ciebie.)
  • Stosowany, gdy coś jest przeznaczone dla kogoś lub czegoś.
 3. Gegen (przeciwko)
  • „Sie spielt gegen den Wind.” (Ona gra przeciwko wiatrowi.)
  • Oznacza opozycję lub kierunek przeciwny.
 4. Ohne (bez)
  • „Ich reise ohne meinen Bruder.” (Podróżuję bez mojego brata.)
  • Wyraża brak czegoś.
 5. Um (o, wokół)
  • „Er läuft um den See.” (On biega wokół jeziora.)
  • Używane do określenia ruchu wokół czegoś lub czasu.

Wskazówki i Ćwiczenia

Jak Zapamiętać Przyimki?

 1. Tworzenie Mnemotechnik: Łączenie przyimków z obrazami może pomóc w ich zapamiętaniu. Na przykład, wyobraź sobie kogoś przechodzącego durch (przez) wielkie drzwi.
 2. Ćwiczenia Zdaniowe: Tworzenie własnych zdań z użyciem tych przyimków jest świetnym sposobem na praktykę.
 3. Gry i Aplikacje: Istnieje wiele gier edukacyjnych i aplikacji, które pomagają w nauce gramatyki niemieckiej, w tym przyimków.

Ćwiczenia

 1. Uzupełnij zdania przyimkiem z biernikiem:
  • „Wir fahren ____ den Fluss.” (Wir fahren durch den Fluss.)
  • „Das Buch ist ____ dich.” (Das Buch ist für dich.)
 2. Przetłumacz zdania z języka polskiego na niemiecki, używając przyimków z biernikiem:
  • „Ona płacze bez powodu.” (Sie weint ohne Grund.)
  • „Chodzimy wokół domu.” (Wir gehen um das Haus.)

Znaczenie Przyimków w Kontekście Kulturowym

Język niemiecki jest bogaty w idiomy i zwroty, w których przyimki odgrywają kluczową rolę. Na przykład, „um Leben und Tod kämpfen” (walczyć o życie i śmierć) jest frazeologizmem, w którym przyimek „um” jest nieodzowny.

Opanowanie przyimków z biernikiem jest istotne dla płynności i dokładności w języku niemieckim. Wymaga praktyki i cierpliwości, ale korzyści z ich zrozumienia są ogromne, zarówno w codziennej komunikacji, jak i w zrozumieniu niemieckiej kultury.


Artykuł ten jest częścią większej serii poświęconej nauce języka niemieckiego. W kolejnych częściach będziemy omawiać inne aspekty gramatyki, w tym czasowniki modalne, przypadki i struktury zdaniowe. Zapraszamy do kontynuacji nauki i odkrywania tajemnic języka niemieckiego.

Czasowniki Rządzące Biernikiem

Oprócz przyimków, istotnym aspektem niemieckiej gramatyki są czasowniki rządzące biernikiem. Te czasowniki zawsze wymagają użycia biernika jako dopełnienia. Przykłady takich czasowników to:

 • lieben (kochać)
 • haben (mieć)
 • sehen (widzieć)
 • kaufen (kupować)

Przykłady Zdań

 1. Lieben (kochać)
  • „Ich liebe diesen Film.” (Kocham ten film.)
  • Wyraża uczucie miłości wobec osoby lub przedmiotu.
 2. Haben (mieć)
  • „Sie hat ein neues Auto.” (Ona ma nowy samochód.)
  • Stosowane do wyrażenia posiadania czegoś.
 3. Sehen (widzieć)
  • „Er sieht den Vogel.” (On widzi ptaka.)
  • Używane do opisania aktu widzenia.
 4. Kaufen (kupować)
  • „Wir kaufen einen Tisch.” (Kupujemy stół.)
  • Dotyczy zakupu przedmiotu.

Ćwiczenia

 1. Utwórz zdania używając czasowników rządzących biernikiem:
  • „Ich ____ ein Buch.” (Ich kaufe ein Buch.)
  • „Sie ____ ihre Mutter sehr.” (Sie liebt ihre Mutter sehr.)
 2. Przetłumacz zdania z języka polskiego na niemiecki, używając czasowników rządzących biernikiem:
  • „On ma psa.” (Er hat einen Hund.)
  • „Widzimy samolot.” (Wir sehen ein Flugzeug.)

Rola Biernika w Niemieckich Zwrotach

Biernik w niemieckich zwrotach i idiomach odgrywa ważną rolę w nadawaniu zdaniom głębi znaczeniowej. Na przykład, zwrot „Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag!” (Serdeczne życzenia urodzinowe!) używa biernika do wyrażenia gratulacji.

Kluczowe Zwroty

 1. Herzlichen Dank! (Serdeczne podziękowania!)
  • Wyrażenie wdzięczności.
 2. Viel Glück! (Powodzenia!)
  • Życzenia szczęścia lub powodzenia.
 3. Gute Reise! (Dobrej podróży!)
  • Życzenia bezpiecznej i przyjemnej podróży.

Ćwiczenia

 1. Stwórz własne zdania z użyciem powyższych zwrotów.
 2. Znajdź inne niemieckie zwroty używające biernika i przeanalizuj ich strukturę.

Czasowniki rządzące biernikiem i zwroty z biernikiem są nieodłącznymi elementami języka niemieckiego, które wzbogacają komunikację i pomagają w płynnym wyrażaniu myśli. Ich nauka i zastosowanie mogą znacznie poprawić Twoje umiejętności językowe.


W kolejnej części naszej serii poświęcimy uwagę innym aspektom gramatyki niemieckiej, takim jak używanie czasowników rozdzielnie złożonych oraz konstrukcje zdań podrzędnych. Te elementy są kluczowe dla pełnego zrozumienia i płynnego posługiwania się językiem niemieckim. Zapraszamy do dalszej nauki!

Czasowniki Rozdzielnie Złożone w Języku Niemieckim

Jednym z charakterystycznych elementów gramatyki niemieckiej są czasowniki rozdzielnie złożone. Rozumienie ich struktury i zastosowania jest kluczowe dla płynności w mówieniu i pisaniu.

Charakterystyka i Struktura

Czasowniki rozdzielnie złożone składają się z dwóch części: prefiksu i podstawowego czasownika. Prefiks często określa kierunek lub zmienia znaczenie podstawowego czasownika. W zdaniu prefiks jest przesuwany na koniec zdania.

Przykłady czasowników rozdzielnie złożonych:

 • aufstehen (wstawać)
 • ankommen (przybywać)
 • mitbringen (przynosić ze sobą)

Przykłady Zdań

 1. Aufstehen (wstawać)
  • „Ich stehe um 7 Uhr auf.” (Wstaję o 7.)
  • Wyraża czynność wstawania.
 2. Ankommen (przybywać)
  • „Wir kommen um 18 Uhr an.” (Przybywamy o 18.)
  • Dotyczy przybycia w jakieś miejsce.
 3. Mitbringen (przynosić ze sobą)
  • „Er bringt seinen Freund mit.” (On przynosi ze sobą swojego przyjaciela.)
  • Stosowany, gdy ktoś przynosi coś lub kogoś.

Ćwiczenia

 1. Utwórz zdania z czasownikami rozdzielnie złożonymi:
  • „Sie ____ ihre Tasche ____.” (Sie bringt ihre Tasche mit.)
  • „Das Flugzeug ____ um 10 Uhr ____.” (Das Flugzeug kommt um 10 Uhr an.)
 2. Przetłumacz zdania na język niemiecki, używając czasowników rozdzielnie złożonych:
  • „On wstaje wcześnie.” (Er steht früh auf.)
  • „Przynosimy książki.” (Wir bringen Bücher mit.)

Konstrukcje Zdań Podrzędnych

Zdania podrzędne w języku niemieckim są niezbędne do tworzenia bardziej złożonych i wyrafinowanych wypowiedzi. Używają one spójników takich jak „dass” (że), „weil” (ponieważ), „wenn” (kiedy/gdy).

Struktura Zdań Podrzędnych

Zdania podrzędne zwykle zaczynają się od spójnika i mają inwersję, co oznacza, że czasownik znajduje się na końcu zdania.

Przykłady:

 1. Dass (że)
  • „Ich denke, dass er recht hat.” (Myślę, że on ma rację.)
  • Używane do wyrażenia opinii lub myśli.
 2. Weil (ponieważ)
  • „Sie bleibt zu Hause, weil es regnet.” (Ona zostaje w domu, ponieważ pada.)
  • Wyraża przyczynę lub powód.
 3. Wenn (kiedy/gdy)
  • „Wenn ich Zeit habe, lese ich ein Buch.” (Gdy mam czas, czytam książkę.)
  • Stosowane do wyrażenia warunku.

Ćwiczenia

 1. Twórz zdania podrzędne z różnymi spójnikami:
  • „Ich bin glücklich, ____ ich meine Freunde sehe.” (Ich bin glücklich, wenn ich meine Freunde sehe.)
  • „Er weiß, ____ er falsch ist.” (Er weiß, dass er falsch ist.)
 2. Przetłumacz zdania z języka polskiego na niemiecki, używając zdań podrzędnych:
  • „Idę spać, ponieważ jestem zmęczony.” (Ich gehe schlafen, weil ich müde bin.)
  • „Myślę, że to dobry pomysł.” (Ich denke, dass das eine gute Idee ist.)

Zrozumienie czasowników rozdzielnie złożonych i konstrukcji zdań podrzędnych jest istotne dla pełnego opanowania języka niemieckiego. Te struktury gramatyczne pozwalają na tworzenie bardziej złożonych i wyrafinowanych wypowiedzi, co jest kluczowe w płynnej komunikacji.